Zurampic

Udgået: 25.01.2021
M04AB05
 
 

Urikosurisk middel. 

Anvendelsesområder

Hyperurikæmi ved arthritis urica (med eller uden tofi) som tillægsbehandling, når xanthinoxidasehæmmer alene ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg lesinurad. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg 1 gang dgl. om morgenen. 

 

Bemærk: 

 • Indtages med morgenmaden samtidig med morgendosis af xanthinoxidasehæmmer (allopurinol eller febuxostat).
 • For at undgå xanthinudfældning i urinvejene er det vigtigt at indtage rigelig væske under behandlingen.
 • Erfaring savnes vedr.
  • børn < 18 år
  • ældre > 75 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min, nyresygdom i slutstadiet, nyretransplanterede patienter og patienter i dialyse. Baseret på virkningsmekanismen er lesinurad ikke nødvendigvis effektivt hos disse patienter. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-45 ml/min.

  Begrænset erfaring. Nyrefunktionen skal kontrolleres efter 2 ugers behandling. Patienten bør drikke mindst 2 liter væske dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).  

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tumorlysesyndrom
 • Lesch-Nyhans syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Begrænset erfaring vedr. patienter med ustabil angina, kronisk hjertesvigt i NYHA-klasse III-IV og ukontrolleret hypertension samt myokardieinfarkt, apopleksi eller dyb venetrombose inden for de seneste 12 måneder.
 • Anfaldsprofylakse med NSAID eller colchicin anbefales i mindst 5 mdr. fra behandlingsstart.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Gastro-øsofageal refluks.
Influenzalignende symptomer.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dehydrering.
Nyresten, Nyresvigt.

Interaktioner

 • Salicylsyrederivater (døgndoser > 325 mg) hæmmer lesinurads urikosuriske virkning.
 • Lesinurad inducerer CYP3A4 i let til moderat grad og kan øge metaboliseringshastigheden for CYP3A4-substrater, fx hormonelle kontraceptiva, som derfor bør suppleres med prævention af barrieretypen.
 • Induktorer af CYP2C9 kan nedsætte virkningen af lesinurad
 • Inhibitorer af CYP2C9 kan øge virkningen af lesinurad. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Kan tappes lige før indtagelse af dagens dosis. 

Farmakodynamik

Hæmmer reabsorptionen af urat i nyretubuli, hvorved uratudskillelsen øges, plasmakoncentrationen falder og anfaldsfrekvensen nedsættes. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 082612
30 stk. (blister)
Udgået 25-01-2021

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
LES200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6 x 13,2
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

18.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. april 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...