Zurampic

M04AB05
 
 

Urikosurisk middel. 

Anvendelsesområder

Hyperurikæmi ved arthritis urica (med eller uden tofi) som tillægsbehandling, når xanthinoxidasehæmmer alene ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg lesinurad. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg 1 gang dgl. om morgenen. 

 

Bemærk: 

 • Indtages med morgenmaden samtidig med morgendosis af xanthinoxidasehæmmer (allopurinol eller febuxostat).
 • For at undgå xanthinudfældning i urinvejene er det vigtigt at indtage rigelig væske under behandlingen.
 • Erfaring savnes vedr.
  • børn < 18 år
  • ældre > 75 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min, nyresygdom i slutstadiet, nyretransplanterede patienter og patienter i dialyse. Baseret på virkningsmekanismen er lesinurad ikke nødvendigvis effektivt hos disse patienter. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-45 ml/min.

  Begrænset erfaring. Nyrefunktionen skal kontrolleres efter 2 ugers behandling. Patienten bør drikke mindst 2 liter væske dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).  

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tumorlysesyndrom
 • Lesch-Nyhans syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Begrænset erfaring vedr. patienter med ustabil angina, kronisk hjertesvigt i NYHA-klasse III-IV og ukontrolleret hypertension samt myokardieinfarkt, apopleksi eller dyb venetrombose inden for de seneste 12 måneder.
 • Anfaldsprofylakse med NSAID eller colchicin anbefales i mindst 5 mdr. fra behandlingsstart.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Gastro-øsofageal refluks.
Influenzalignende symptomer.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dehydrering.
Nyresten, Nyresvigt.

Interaktioner

 • Salicylsyrederivater (døgndoser > 325 mg) hæmmer lesinurads urikosuriske virkning.
 • Lesinurad inducerer CYP3A4 i let til moderat grad og kan øge metaboliseringshastigheden for CYP3A4-substrater, fx hormonelle kontraceptiva, som derfor bør suppleres med prævention af barrieretypen.
 • Induktorer af CYP2C9 kan nedsætte virkningen af lesinurad
 • Inhibitorer af CYP2C9 kan øge virkningen af lesinurad. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Kan tappes lige før indtagelse af dagens dosis. 

Farmakodynamik

Hæmmer reabsorptionen af urat i nyretubuli, hvorved uratudskillelsen øges, plasmakoncentrationen falder og anfaldsfrekvensen nedsættes. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 082612
30 stk. (blister)
314,20 10,47

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
LES200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6 x 13,2
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

02.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...