Selexid® pulver til injektionsvæske, opl.

J01CA11
 
 

Anvendelsesområder

Urinvejsinfektioner og salmonellose forårsaget af mecillinamfølsomme bakterier.

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g mecillinam. 

Doseringsforslag

 • Voksne
  • Sædvanligvis 400 mg 3 gange dgl.
  • Ved alvorlige infektioner kan anvendes 1 g 3 gange dgl. eller indtil 60 mg/kg legemsvægt i døgnet.
 • Børn
  • 20-40 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Pivmecillinam kan medføre fald i serum-carnitin, hvilket kan være alvorligt hos personer med visse genetiske metabolismeanomalier, som ses hyppigt hos færinger, se Orientering til praktiserende læger om CTD blandt færinger bosat i Danmark.
 • Ved porfyri, da der kan være risiko for akutte anfald af porfyri.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Penicillin cave dækker alle penicilliner (inkl. kombinationspræparater). Der gives et penicillin, hvor det overses, at det også er omfattet af cave, fordi lægemidlets navn ikke associeres med penicillin. Allergiske symptomer og i værste fald anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme.
Vaginal candidiasis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Clostridioides difficile colitis.
Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Anafylaktisk reaktion.

Klassebivirkninger relateret til β-laktamantibiotika omfatter: 

 • Forhøjet ALAT/ASAT, forhøjet bilirubin, neutropeni og eosinofili.

Interaktioner

 • Mecillinams baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Mecillinam kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af mecillinam.
 • Samtidig indgift af allopurinol øger risikoen for allergiske hudreaktioner.
 • Samtidig behandling med valproat eller andre lægemidler, som frigør pivalinsyre, bør undgås pga. risiko for øget udskillelse af carnitin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 6.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3742, 3743

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et estimat af udskillelse i modermælk. Generelt udskilles penicilliner kun i ringe grad i mælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør. Mecillinam trænger ikke ind i værtsorganismens celler og har derfor ingen effekt på intracellulært lejrede bakterier.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på gramnegative stave som fx:
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
  • Desuden virkning på Staphylococcus saprofyticus.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 70 minutter.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Til i.m. injektion
  • Pulveret i et hætteglas opløses i 4,4 ml sterilt vand.
 • Til i.v. injektion
  • Pulveret i et hætteglas opløses i 9,4 ml sterilt vand.
  • Gives langsomt (over 3-4 min.) eller som i.v. infusion i isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller Ringer-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke tilsættes andre farmaka og bør ikke blandes med andre infusionsvæsker. 

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 1 g 372460
1 stk.
193,95 232,83

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3742. Nørgaard M, Skriver MV, Sørensen HT et al. Risk of miscarriage for pregnant users of pivmecillinam: a population-based case-control study. APMIS. 2008; 116(4):278-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18397462 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3743. Vinther Skriver M, Nørgaard M, Pedersen L et al. Pivmecillinam and adverse birth and neonatal outcomes: a population-based cohort study. Scand J Infect Dis. 2004; 36(10):733-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15513399 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

07.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...