Selexid® pulver til injektionsvæske, opl.

J01CA11
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g mecillinam. 

Doseringsforslag

 • Voksne
  • Sædvanligvis 400 mg 3 gange dgl.
  • Ved alvorlige infektioner kan anvendes 1 g 3 gange dgl. eller indtil 60 mg/kg legemsvægt i døgnet.
 • Børn
  • 20-40 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser.

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.  

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Penicillin cave dækker alle penicilliner (inkl. kombinationspræparater). Der gives et penicillin, hvor det overses, at det også er omfattet af cave, fordi lægemidlets navn ikke associeres med penicillin. Allergiske symptomer og i værste fald anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Det reproduktive system og mammae Vaginal candidiasis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Clostridioides difficile colitis Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion Urticaria
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt

Klassebivirkninger relateret til β-laktamantibiotika omfatter: 

 • Forhøjet ALAT/ASAT, forhøjet bilirubin, neutropeni og eosinofili.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Selexid® pulver til injektionsvæske, opl.
 • Mecillinams baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Mecillinam kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af mecillinam.
 • Samtidig indgift af allopurinol øger risikoen for allergiske hudreaktioner.
 • Samtidig behandling med valproat eller andre lægemidler, som frigør pivalinsyre, bør undgås pga. risiko for øget udskillelse af carnitin.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 6.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3742, 3743

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et estimat af udskillelse i modermælk. Generelt udskilles penicilliner kun i ringe grad i mælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 uges karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker på gramnegative stave som fx:
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Proteus mirabilis
   • Citrobacter spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
  • Desuden virkning på Staphylococcus saprofyticus.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 70 minutter.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Til i.m. injektion
  • Pulveret i et hætteglas opløses i 4,4 ml sterilt vand.
 • Til i.v. injektion
  • Pulveret i et hætteglas opløses i 9,4 ml sterilt vand.
  • Gives langsomt (over 3-4 min.) eller som i.v. infusion i isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller Ringer-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke tilsættes andre farmaka og bør ikke blandes med andre infusionsvæsker. 

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 1 g 372460
1 stk.
282,75 282,75 339,44

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3742. Nørgaard M, Skriver MV, Sørensen HT et al. Risk of miscarriage for pregnant users of pivmecillinam: a population-based case-control study. APMIS. 2008; 116(4):278-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18397462 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3743. Vinther Skriver M, Nørgaard M, Pedersen L et al. Pivmecillinam and adverse birth and neonatal outcomes: a population-based cohort study. Scand J Infect Dis. 2004; 36(10):733-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15513399 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...