Lacidipin "2care4"

Udgået: 26.07.2021
C08CA09
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 4 mg lacidipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Dosis kan efter 3-4 ugers behandling øges til 4 (-6) mg 1 gang dgl.

Bemærk

 • Bør tages på samme tidspunkt hver dag, helst om morgenen
 • Kan tages med eller uden mad
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig aortastenose.
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Ustabil angina pectoris
 • Forlængelse af QT-intervallet herunder indtagelse af lægemidler, som forlænger QT-intervallet.

Bivirkninger

Bivirkningerne er som regel milde og forbigående. 

Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Gastro-intestinale gener, Kvalme.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Forhøjet basisk fosfatase.
Hovedpine.
Polyuri.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Forværring af angina pectoris.
Gingival hyperplasi.
Hypotension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Angioødem.
Muskelkramper.
Meget sjældne (< 0,01 %) Tremor.
Depression.
Ikke kendt Ekstrapyramidale gener.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig behandling med lægemidler, der er kendt for at forlænge QT intervallet, såsom klasse I og III antiarytmika, tricykliske antidepressiva, visse antipsykotika (fx sertindol), antibiotika (fx erythromycin) og antihistaminer (fx terfenadin).
 • Lacidipin modvirker fald i renal plasmaflow og glomerulær filtrationshastighed, induceret af ciclosporin.
 • Forsigtighed ved samtidig indtagelse af større mængder grapefrugtjuice.
 • Lacidipin metaboliseres via CYP3A4, og der kan være interaktioner med inhibitorer og induktorer. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Mulige alternativer, se Calciumantagonister

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Selektiv calciumantagonist med selektivitet for calciumkanaler i den vaskulære glatte muskulatur. Den primære virkemåde er dilatation af de perifere arterioler, reduktion af den perifere vaskulære resistens og nedsættelse af blodtrykket. 

Farmakokinetik

Biotilgængelighed 4-52%. 

Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer. 

Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. 

Plasmahalveringstid 13-19 timer.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg  (2care4) 039418
98 stk. (blister)
Udgået 26-07-2021

Substitution

filmovertrukne tabletter 4 mg
Lacidipin "Teva" TEVA, Lacidipin, filmovertrukne tabletter 4 mg Genordn. B
Lacipil (Parallelimport), Lacidipin, filmovertrukne tabletter 4 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  4 mg  (2care4)

Præg:
LC, 4
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 15,8
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...