Junyelt

Udgået: 06.02.2023
B05XA31
 
 

Anvendelsesområder

Tilførsel af sporstoffer ved intravenøs ernæring til børn inkl. præmature.  

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1,308 mikrogram kaliumiodid, 142, 8 mikrogram kobbergluconat, 4,052 mikrogram mangangluconat, 4,381 mikrogram natriumselenit og 697,0 mikrogram zinkgluconat. 

Doseringsforslag

Børn ≤ 20 kg, inkl. præmature 

 • 1 ml/kg legemsvægt/døgn i.v.
 • Højst 20 ml i døgnet.

 

Børn > 20 kg 

 • 20 ml i.v. i døgnet.

 

Bemærk - vedr. præmature 

 • Parenteral dosis af zink bør være 450-500 mikrogram/kg legemsvægt i døgnet. Derfor suppleres med dgl. infusion af ekstra zink. Se Egenskaber, håndtering og holdbarhed mht. zinkindhold i mikrogram.
 • Ved parenteral ernæring > 3 uger suppleres med dgl. infusion af jern.
 • Ved parenteral ernæring > 4 uger suppleres med dgl. infusion af molybdæn.

 

Advarsel 

 • Koncentrat til infusionsvæske må ikke indgives ufortyndet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Udskillelsen af visse sporstoffer kan være betydeligt nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Udskillelsen af visse sporstoffer kan være betydeligt nedsat. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Udskillelsen af kobber, mangan, selen og/eller zink kan være signifikant nedsat med risiko for akkumulering og overdosering ved:
  • nedsat biliær ekskretion
  • kolestase
  • manifest hyperthyreose.
 • Ved længerevarende behandling med parenteral ernæring kontrolleres plasma-koncentrationen af mangan regelmæssigt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Opretholdelse af ernæringsstatus mht. spormineraler hos mindre børn. 

Farmakokinetik

 • Kobber og mangan udskilles med galden.
 • Selen og zink udskilles primært gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Elektrolytindhold  

 

Elektrolyt 

Mikromol 

pr. ml 

Mikrogram 

pr. ml 

Iod 

0,0079  

Kobber 

0,315  

20 

Mangan 

0,0091  

0,5 

Selen 

0,0253  

Zink 

1,53  

100 

Øvrige oplysninger 

Osmolalitet 

15 mosmol/kg 

Osmolaritet 

15 mosmol/l 

pH 

2,7-3,3 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentrat til infusionsvæske fortyndes til passende osmolaritet, fx
  • 10-20 ml koncentrat overføres til mindst 100 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke tilsættes andre farmaka.  

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 48 timer ved 25°C, men bør anvendes straks.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 477347
10 stk.
Udgået 06-02-2023
 
 

Revisionsdato

27.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...