Pantoprazol "Oresund Pharma"

A02BC02
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 40 mg pantoprazol. 

Doseringsforslag

Ulcus duodeni, ulcus ventriculi og gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. 40 mg i.v. 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 80 mg i.v. 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles over 2 doser. Dosis over 160 mg i.v. bør ikke opretholdes længere end nødvendigt.

 

Bemærk: 

 • Gives som langsom i.v. injektion over 2-15 min. Så snart det er muligt, bør man overgå til oral behandling.
 • Bør ikke anvendes til patienter < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Oralt. Dosis skal justeres til 20 mg dgl. eller 40 mg hver 2. dag ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Parenteralt. Højst 20 mg i.v. 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Kontrol af leverenzymer tilrådes med ugers mellemrum.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Benigne gastriske polypper
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Flebitis ved indstiksstedet  (gælder kun injektionsvæske)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Øget risiko for knoglebrud*
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjet bilirubin, Vægtændring
Metabolisme og ernæring Hyperlipidæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Psykiske forstyrrelser Depression
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Mikroskopisk colitis
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens Icterus
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Subakut kutan lupus erythematosus
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.
 • Syrepumpehæmmer har været associeret med B12 mangel pga. hypo- eller aklorhydri. Opmærksomhed på en mulig risiko ved langtidsbehandling.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pantoprazol "Oresund Pharma"
 • Pantoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af pantoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Pantoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4147

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis behandlingen er profylaktisk/vedligeholdelsesbehandling.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Pantoprazol "Oresund Pharma" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Pantoprazol "Oresund Pharma" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Pantoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 80 % udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.
 • Oral administration: Biotilgængelighed ca. 75 %. Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 9-10,5. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske
Indholdet i et hætteglas opløses i 10 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. 


Forligelighed ved infusion
Injektionsvæsken må kun fortyndes med 100 ml isotonisk natriumchlorid- eller isotonisk glucose-infusionsvæske.  


Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig injektionsvæske:
  • Er kemisk og fysisk holdbar i højst 6 timer ved 25°C, men bør anvendes straks.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg
Pantoprazol "Oresund Pharma"
550775
1 stk.
Udgået 16-10-2023
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg
Pantoprazol "Oresund Pharma"
391967
10 stk.
484,10 48,41 48,41
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg
Pantoprazol "Oresund Pharma"
452039
50 stk.
1.685,60 33,71 33,71

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...