Vitaros

G04BE01
 
 

Prostaglandin E1 (PGE1) til lokal behandling af erektil dysfunktion

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Creme. 1 engangsapplikator indeholder 300 mikrogram alprostadil. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt. Initialt sædvanligvis 300 mikrogram.
 • Dosis kan ved bivirkninger justeres 200 mikrogram/gang.
 • Patienten skal lade vandet før påføring af cremen, da et fugtigt urinrør letter påføringen og forbedrer optagelsen af alprostadil. Se endvidere medfølgende brugsvejledning, som skal følges meget omhyggeligt.
 • Virkningen indtræder efter 5-30 minutter.
 • Individuel variation i virkningstid, som oftest er 1-2 timer.

 

Bemærk: Behandlingen må ikke gentages, før effekten af alprostadil er totalt ophørt. I praksis bør stoffet derfor anvendes højst 1 gang i døgnet og højst 2-3 gange i løbet af en uge. 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af alprostadil (Caverject® og Alprostadil "2care4") indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • seglcelleanæmi
 • myelomatose
 • leukæmi
 • anatomiske deformiteter af penis
 • balanitis
 • akut eller kronisk urethritis

 

Forsigtighedsregler

 • Kardio- og cerebrovaskulære tilstande.
 • Der bør tilstræbes en dosis, der giver en erektion på højst 2 timer. Patienten skal søge læge, hvis erektionen varer mere end 4 timer.
 • Utilsigtet intrauretral eksponering kan medføre svie, snurren og smerte i penis.
 • Kondom bør anvendes, hvis den kvindelige partner er i den fertile alder.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det reproduktive system og mammae Smerter i penis
Almindelige (1-10 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper* Myalgi
Det reproduktive system og mammae Penile lidelser*, Peyronies sygdom*, Priapisme* Smerter i penis**
Hud og subkutane væv Purpura*
Vaskulære sygdomme Hæmatom  (på indstiksstedet)*
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Supraventrikulær ekstrasystoli Øget hjertefrekvens*
Øjne Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Kvalme*, Mundtørhed*
Infektioner og parasitære sygdomme Svampeinfektioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (bl.a. blødning, inflammation, ødem, hypæstesi)
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin*
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter*, Smerter i ekstremiteter**
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Testikelknude*
Nervesystemet Hypæstesi*, Svimmelhed*
Nyrer og urinveje Hæmaturi*, Uretralblødning*, Urinvejsinfektion**, Urinvejsobstruktion** Dysuri*, Hyppig vandladning*
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion*, Hævede testikler*, Vedvarende erektion  (> 4 timer), Ødem i skrotum* Balanitis*, Ejakulationsforstyrrelser*, Testikelsmerter*
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis*
Hud og subkutane væv Erytem* Hudkløe*, Hududslæt*, Øget svedtendens*
Vaskulære sygdomme Hypotension*, Perifer vaskulær sygdom, Venookklusiv sygdom* Vasodilatation
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieiskæmi*
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde*

Ved brug af uretralstift og creme er almindelige bivirkninger som brændende følelse i urinrøret, hovedpine og svimmelhed desuden observet. Synkope er ligeledes registreret som ikke almindelig bivirkning. Vaginal brændende fornemmelse og kløe blev rapporteret af ca. 6 % af patienternes partnere. 

* Bivirkninger registreret ved brug af injektionsvæske. 

** Bivirkninger registreret ved brugen af creme. 

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Ingen restriktioner.
Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Vitaros.Patienten kan opleve hypotension samt rejsningsbesvær.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Vitaros. 

Patienten kan opleve hypotension samt rejsningsbesvær. 

Forgiftning

Priapisme, se bivirkninger i Lokale midler (erektil dysfunktion)

Farmakodynamik

 • Identisk med prostaglandin E1, hvis virkning inkluderer vasodilatation af blodkarrene i det erektile væv i corpora cavernosa og øgning af blodgennemstrømningen i cavernosa arterien, hvilket medfører penil rigiditet.
 • 500 mikrogram alprostadil intrauretralt svarer til 10 mikrogram intrakavernøst.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt lokalt efter intrakavernøs eller intrauretral administration.
 • Metaboliseres hurtigt lokalt til inaktive metabolitter.
 • Udskilles primært gennem nyrerne i form af metabolitter.
 • Intrauretral administration. Perifer venøs plasmakoncentration er lav eller ikke-målelig.
 • Intrakavernøs administration. Plasmakoncentrationen falder til endogent niveau efter ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Uåbnede poser kan opbevares i højst 3 dage ved højst 25ºC. Poserne må ikke genplaceres i køleskab. Det vil sige, at evt. ikke-anvendte poser efter 3 dage skal kasseres.
 • Efter åbning: Skal anvendes straks, og er kun til engangsbrug.

Tilskud

Enkelttilskud til alprostadil til behandling af erektil dysfunktion vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser er opfyldt og fremgår af ansøgningen, at:  

 • Det drejer sig om en patient, hvis grundsygdom har forårsaget svær erektil dysfunktion. For diabetespatienter skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har. For patienter med svær hypertension skal det fremgå, hvilken afledet organpåvirkning patienten har, og hvilke antihypertensiva patienten er i behandling med,
 • Der er vist effekt af behandlingen med lægemidlet.

 

Herudover forudsættes det, at der er optaget almindelig somatisk anamnese, herunder diskussion af evt. uhensigtsmæssigt alkohol- og tobaksforbrug samt evt. medicinomlægning. Endvidere forudsættes det, at erektil dysfunktion er udredt såvel urologisk som sexologisk, jf. rapporten vedrørende lægemidler til behandling af erektiv dysfunktion i relation til medicintilskud

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) creme 300 mikrogram 524288
4 stk.
536,45 134,11 111,76
 
 

Revisionsdato

08.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...