Hydrochlorothiazide "Orion"

C03AA03
 
 

Diuretikum af  thiazid-gruppen. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 12,5 mg eller 25 mg (delekærv) hydrochlorthiazid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Ødemer 

 • Initialt. 25-50 mg 1 gang dgl. om morgenen. Kan øges til 75-100 mg dgl., evt. fordelt på 2 doser.
 • Vedligeholdelse. Lavest mulige dosis, evt. hver anden eller tredje dag.

Hypertension 

 • Initialt. 12,5-50 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Vedligeholdelse. Lavest mulige dosis med tilstrækkelig effekt på blodtrykket.

Bemærk: 

 • Delekærven i tablet 12,5 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Thiazider og beslægtede diuretika har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for thiazider pga. risiko for krydsallergi. 

Forsigtighedsregler

 • Arthritis urica
 • Alvorlig koronar eller cerebral arteriosklerose.
 • Regelmæssig kontrol af elektrolytbalancen tilrådes.
 • Diabetes mellitus, da hydrochlorthiazid kan øge fasteblodsukker og nedsætte glukosetolerancen.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler som thiazider kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.
 • Der er observeret øget risiko for non-melanom hudkræft ved langvarig brug af hydrochlorthiazid, muligvis pga. dets fotosensibiliserende virkning. Se Thiazider.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet serum-urat.
Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi, Hypokaliæmi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier.
Abdominalsmerter.
Hypercalcæmi, Hypochloridæmi, Hypofosfatæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Fotosensibilitet.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Sløret syn.
Pancreatitis.
Hepatitis, Kolestase.
Anafylaktisk reaktion.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Paræstesier.
Depression.
Interstitiel nefritis, Nyresvigt.
Impotens.
Lungeødem, Pneumoni.
Purpura.
Kutan vasculitis.
Ikke kendt Choroideal effusion, Myopi  (akut), Snævervinklet glaukom  (akut).
Muskelkramper.
Non-melanom hudcancer.
Akut nyresvigt.
Erythema multiforme.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af colestyramin/colestipol nedsætter absorptionen af thiazider.
 • Ved samtidig behandling med lithium og thiazider øges P-lithium pga. øget reabsorption af lithium i de proksimale tubuli. Monitorering anbefales.
 • Virkningen af hjerteglykosider kan forstærkes ved samtidig indgift af thiazider på grund af thiazidinduceret renalt kaliumtab.
 • Risikoen for hyponatriæmi øges ved samtidig behandling med SSRI´er eller carbamazepin.
 • Ved samtidig behandling med sotalol, kan thiazidinduceret hypokaliæmi øge risikoen for sotalolinduceret arytmi (synkope, forlænget QT).
 • Kombination af kaliumtabende diuretika og NSAID kan føre til let blodtrykstigning pga. NSAID´s antidiuretiske effekt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: For hydrochlorthiazid er der data for ca. 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

For thiazider som gruppe er der data for mere end 2.000 eksponerede, heraf 1.000 i 1. trimester, med en let øget overhyppighed af misdannelser; i hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. 

Elektrolytforstyrrelser, hypoglykæmi, trombocytopeni og hyperbilirubinæmi hos den nyfødte har været meddelt. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen. Mulige alternativer, se Diuretika

 

Referencer: 3711, 3878, 4029, 4030

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende.  

Farmakodynamik

 • Thiazider hæmmer reabsorptionen af natrium og chlorid i de renale tubuli, hvilket medfører en øget, dosisafhængig udskillelse af natrium og vand. Natriuresen medfører en sekundær udskillelse af kalium og hydrogencarbonat. Den blodtryksænkende virkning skyldes initialt en reduktion i plasmavolumen og dermed i slagvolumen. Ved fortsat behandling skyldes blodtryksænkningen hovedsagelig et fald i den totale perifere vaskulære resistens.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter 4-6 timer. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Plasmahalveringstid 9-13 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hydrochlorthiazidtabletter  12,5 mgtabletter  25 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 12,5 mg, tabletter 25 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 424232
100 stk. (blister)
Udgået 28-06-2021
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 092582
100 stk. (blister)
82,75 0,83

Substitution

tabletter 12,5 mg
Hydromed MediLink, Hydrochlorthiazid, tabletter 12,5 mg Genordn. B
 
tabletter 25 mg
Hydrochlorothiazide "Orifarm" Orifarm Generics, Hydrochlorthiazid, tabletter 25 mg Genordn. B
Hydromed MediLink, Hydrochlorthiazid, tabletter 25 mg Genordn. B
 

Foto og identifikation

Tabletter  12,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 12,5 mg
 
 
 

Tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4029. Rodriguez SU, Leikin SL, Hiller MC. Neonatal thombocytopenia assiciated with ante-partum administration of thiazide drugs. N Engl J Med. 1964; 270:881-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14110034 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4030. Cuadros A, Tatum HJ. The prophylactic and therapeutic use of bendroflumethiazide in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1964; 89:891-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14207556 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

07.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...