Elmiron®

G04BX15
 
 

Urologikum til behandling af smertefuldt blæresyndrom. 

Anvendelsesområder

Behandling af smertefuldt blæresyndrom hos voksne - karakteriseret ved: 

 • glomerulationer eller Hunners læsioner
 • moderate til svære smerter
 • imperiøs vandladning
 • øget vandladningshyppighed.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg pentosanpolysulfatnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 100 mg 3 gange dgl.
 • Respons på behandlingen bør revurderes hver 6. måned.
  Ses der ikke bedring 6 måneder efter behandlingsstart, bør pentosanpolysulfatnatrium seponeres. Hos de patienter, der responderer, bør behandlingen fortsættes, så længe der er effekt.

 

Bemærk:  

 • Kapslerne tages med et glas vand.
 • Kapslerne tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2-3 timer efter et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. ældre samt hos børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Tæt monitorering tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Aktuel blødning pga. pentosanpolysulfatnatriums svagt antikoagulerende virkning. Menstruation er ikke kontraindikation. 

Forsigtighedsregler

 • Smertefuldt blæresyndrom er en udelukkelsesdiagnose, og den ordinerende læge skal udelukke andre urologiske lidelser (fx urinvejsinfektion eller blærekræft).
 • Patienter, der skal gennemgå en invasiv procedure, eller som har symptomer på underliggende koagulopati eller anden øget risiko for blødning (fx behandling med antikoagulantia).
 • Patienter, der tidligere har haft heparin- eller pentosanpolysulfatnatriuminduceret trombocytopeni, bør overvåges nøje under behandlingen med pentosanpolysulfatnatrium.
 • Regelmæssig oftalmologisk undersøgelse med henblik på tidlig påvisning af pigmentel makulopati, især ved langtidsbehandling med pentosanpolysulfatnatrium. Patienterne bør omgående kontakte læge i tilfælde af synsforandringer (såsom læseproblemer og langsom tilvænning til mørke).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Rektal blødning Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Underlivssmerter
Hud og subkutane væv Alopeci
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Blødningstendens, Leukopeni, Trombocytopeni
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Amblyopi Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener, Obstipation, Opkastning, Orale ulcera
Undersøgelser Vægttab, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Dyskinesier, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Depression, Humørforstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet, Purpura Hududslæt, Pigmenterede nævus  (voksende), Øget svedtendens
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Koagulationsforstyrrelser
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner

Sjældne tilfælde af pigmentel makulopati er indrapporteret efter brug af pentosanpolysulfatnatrium, specielt i forbindelse med langtidsbehandling. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Elmiron®
 • Pentosanpolysulfatnatrium er en svag antikoagulans. Patienter, som har symptomer på underliggende koagulopati eller anden øget risiko for blødning (fx behandling med antikoagulantia, heparinderivater, trombolytiske eller trombocytfunktionshæmmende lægemidler, herunder acetylsalicylsyre og andre nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler), bør evalueres for blødningshændelser.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (8 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virkningen skyldes formodentligt binding af glykosaminoglykaner til blærens beskadigede slimhinde. Herved reduceres bakteriel adhæsion til blæreslimhinden. 

Muligvis tillige en barrierefunktion i forhold til den beskadigede uroteliale slimhinde.  

Farmakokinetik

 • < 10 % absorberes fra mave-tarm-kanalen.
 • Plasmahalveringstid 24-34 timer.
 • Metaboliseres i lever, milt og nyrer.
 • Ca. 6 % udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 100 mg, Navamedic AB  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2-3 timer efter et måltid.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 100 mg 407562
90 stk.
5.216,65 57,96 173,89

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...