Elmiron®

G04BX15
 
 

Urologikum til behandling af smertefuldt blæresyndrom. 

Anvendelsesområder

Behandling af smertefuldt blæresyndrom hos voksne - karakteriseret ved: 

 • glomerulationer eller Hunners læsioner
 • moderate til svære smerter
 • imperiøs vandladning
 • øget vandladningshyppighed.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg pentosanpolysulfatnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 100 mg 3 gange dgl.
 • Respons på behandlingen bør revurderes hver 6. måned.
  Ses der ikke bedring 6 måneder efter behandlingsstart, bør pentosanpolysulfatnatrium seponeres. Hos de patienter, der responderer, bør behandlingen fortsættes, så længe der er effekt.

 

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. ældre samt hos børn og unge < 18 år.
 • Kapslerne skal tages med vand mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Tæt monitorering tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Aktuel blødning pga. pentosanpolysulfatnatriums svagt antikoagulerende virkning. Menstruation er ikke kontraindikation. 

Forsigtighedsregler

 • Smertefuldt blæresyndrom er en udelukkelsesdiagnose, og den ordinerende læge skal udelukke andre urologiske lidelser (fx urinvejsinfektion eller blærekræft).
 • Patienter, der skal gennemgå en invasiv procedure, eller som har symptomer på underliggende koagulopati eller anden øget risiko for blødning (fx behandling med antikoagulantia).
 • Patienter, der tidligere har haft heparin- eller pentosanpolysulfatnatriuminduceret trombocytopeni, bør overvåges nøje under behandlingen med pentosanpolysulfatnatrium.
 • Regelmæssig oftalmologisk undersøgelse med henblik på tidlig påvisning af pigmentel makulopati, især ved langtidsbehandling med pentosanpolysulfatnatrium. Patienterne bør omgående kontakte læge i tilfælde af synsforandringer (såsom læseproblemer og langsom tilvænning til mørke).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Rektal blødning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Infektioner, Influenzalignende symptomer.
Rygsmerter.
Hovedpine.
Hyppig vandladning.
Underlivssmerter.
Alopeci.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Blødningstendens, Leukopeni, Trombocytopeni.
Tinnitus.
Amblyopi.
Artralgi.
Dyskinesier, Paræstesier.
Depression, Humørforstyrrelser.
Dyspnø.
Fotosensibilitet, Purpura.
Ikke kendt Koagulationsforstyrrelser.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner.

Sjældne tilfælde af pigmentel makulopati er indrapporteret efter brug af pentosanpolysulfatnatrium, specielt i forbindelse med langtidsbehandling. 

Interaktioner

 • Pentosanpolysulfatnatrium er en svag antikoagulans. Patienter, som har symptomer på underliggende koagulopati eller anden øget risiko for blødning (fx behandling med antikoagulantia, heparinderivater, trombolytiske eller trombocytfunktionshæmmende lægemidler, herunder acetylsalicylsyre og andre nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler), bør evalueres for blødningshændelser.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (8 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virkningen skyldes formodentligt binding af glykosaminoglykaner til blærens beskadigede slimhinde. Herved reduceres bakteriel adhæsion til blæreslimhinden. 

Muligvis tillige en barrierefunktion i forhold til den beskadigede uroteliale slimhinde.  

Farmakokinetik

 • < 10% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid 24-34 timer.
 • Metaboliseres i lever, milt og nyrer.
 • Ca. 6% udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 100 mg 407562
90 stk.
5.255,60 58,40 175,19

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

18.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...