Eletriptan "EQL Pharma"

N02CC06
 
 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg eletriptan (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 40 mg.
 • Hvis symptomerne vender tilbage, kan behandlingen gentages med 40 mg efter mindst 2 timer.
 • Maksimal døgndosis er 80 mg.
 • Hvis 1. dosis ikke virker, vindes intet ved at gentage doseringen til samme anfald.
 • Hvis der ikke er effekt af 40 mg, kan 80 mg som enkeltdosis forsøges ved efterfølgende anfald.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Manglende erfaring vedr. patienter < 18 år og > 65 år.
 • Triptaner bør højst benyttes 9 dage pr. måned for at undgå medicinoverforbrugshovedpine.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 30-90 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 20 mg. Maksimal døgndosis er 40 mg.  

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Variant-angina/koronar vasospasme
 • Tidligere myokardieinfarkt
 • Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA)
 • Transitorisk cerebral iskæmi (TCI) i hjernen
 • Moderat eller svær hypertension
 • Mild ukontrolleret hypertension
 • Symptomgivende perifere vaskulære lidelser
 • Svær overfølsomhed for andre triptaner pga. risiko for krydsallergi
 • Samtidig indgift af ergotamin, derivater af ergotamin, andre triptaner/5-HT1-receptoragonister eller MAO-hæmmere. Se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med epilepsi/nedsat krampetærskel
 • Bør ikke gives til patienter i risikogruppen for iskæmisk hjertelidelse uden forudgående kardiovaskulær undersøgelse.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Tyngdefornemmelse
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Myasteni, Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Apati
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Pharyngitis, Rhinitis, Sammensnørende fornemmelse i halsen
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Flushing
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Synsforstyrrelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter
Nyrer og urinveje Polyuri
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Bradykardi
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder angioødem) Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Det reproduktive system og mammae Menoragi
Luftveje, thorax og mediastinum Astma
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Koronararteriespasmer, Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi
Mave-tarm-kanalen Iskæmisk colitis Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Serotoninsyndrom
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde, Hypertension, Synkope

Interaktioner

Anden medicin sammen med Eletriptan "EQL Pharma"
 • På grund af risiko for vasokonstriktorisk effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af eletriptan og ergotamin. Omvendt skal der gå 6 timer efter indgift af eletriptan før administration af ergotamin.
 • På grund af additiv effekt skal der gå 24 timer mellem indgift af eletriptan og ergotamin, ergotderivater eller andre triptaner/5-HT1-receptoragonister.
 • Behandling med MAO-hæmmere inden for 2 uger inden behandling med eletriptan forlænger og forstærker virkningen af eletriptan.
 • Samtidig brug af SSRI, SNRI eller opioider giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom.
 • Eletriptan metaboliseres via CYP3A4.
 • Erythromycin, verapamil og fluconazol øger koncentrationen af eletriptan, og det er muligt, at der er interaktion mellem eletriptan og andre lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Et register fandt 3 tilfælde af ventrikelseptumdefekt ud af 21 eksponerede (0-1 forventet). 

Se endvidere Triptaner

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4251

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Bivirkninger hos ammede børn er ikke beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Virker vasokonstriktorisk på intrakranielle arterier og hæmmer frigørelse af peptider. Virkningen skyldes selektiv stimulation af 5-HT1B/1D-receptorerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP3A4 til en aktiv metabolit.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer.
 • Ca. 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 40 mg, EQL Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 045867
6 stk. (blister)
162,35 27,06 27,06
(B) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 513417
18 stk. (blister)
309,85 17,21 17,21

Substitution

filmovertrukne tabletter 40 mg
Eletriptan "Epione Medicine" (Parallelimport), Eletriptan, filmovertrukne tabletter 40 mg
Eletriptan "Orion" Orion Pharma, Eletriptan, filmovertrukne tabletter 40 mg
Eletriptan "Pensa" Viatris, Eletriptan, filmovertrukne tabletter 40 mg
Relpax Viatris, Eletriptan, filmovertrukne tabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4251. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Triptan safety during pregnancy: a Norwegian population registry study. Eur J Epidemiol. 2013; 28:759-69, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23884894 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

04.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...