Indoxyl

D10AF51
 
 

Kombinationspræparat til behandling af acne vulgaris. 

Anvendelsesområder

Let til moderat acne vulgaris, især inflammerede læsioner. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 50 mg benzoylperoxid og 10 mg clindamycin (som phosphat). 

Doseringsforslag

Voksne og unge > 12 år 

 • Appliceres i et tyndt lag 1 gang dgl. om aftenen efter, at huden er vasket og skyllet omhyggeligt.
 • Behandlingens varighed bør ikke overstige 12 uger i træk.

Kontraindikationer

Allergi over for clindamycin, benzoylperoxid eller hjælpestofferne.  

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes på beskadiget hud, i øjenregionen, på slimhinder eller ved atopisk dermatitis.
 • Forsigtighed til patienter med regional enteritis, colitis ulcerosa eller med antibiotika-relateret colitis i anamnesen. Ved forekomst af langvarig eller betydelig diarré eller hvis patienten får abdominalkramper, bør behandling omgående seponeres, da symptomerne kan være tegn på antibiotika-relateret colitis.
 • Solbadning eller brug af solarium bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Erytem, Hudafskalning, Tør hud.
Almindelige (1-10%) Brændende og stikkende fornemmelse i huden, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paræstesier.
Kontaktdermatitis.
Ikke kendt Abdominalsmerter, Colitis, Hæmoragisk diarré.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

Bemærk: Benzoylperoxid kan affarve tøj. 

Interaktioner

 • Ved samtidig applikation af isotretinoin og benzoylperoxid oxideres isotretinoin.
 • Forhøjet INR og/eller blødning er rapporteret hos patienter i behandling med clindamycin i kombination med vitamin K-antagonister (bl.a. warfarin). Monitorering er derfor påkrævet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For clindamycin er der data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk (mindst 700 systemisk) administration uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Èt metodologisk tvivlsomt studie angiver en lille øget risiko for medfødte misdannelser. 

Referencer: 3716, 3966, 3715, 1550, 3711

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Benzoylperoxid 

 • Virker antibakterielt over for Propionibacterium acnes og har tillige en komedolytisk og keratolytisk effekt.

Clindamycin 

 • Virker bakteriostatisk over for bl.a. anaerobe grampositive bakterier som Propionibacterium acnes.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses eller udsættes for frost.
 • Efter udlevering fra apotek: Må opbevares ved højst 25°C.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 2 måneder.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) gel 10 mg/g + 50 mg/g  (Paranova Danmark) 162100
60 g
449,65

Substitution

gel 10 mg/g + 50 mg/g
Clindoxyl GSK Pharma, Benzoylperoxid, Clindamycin, gel 10 mg/g + 50 mg/g
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3715 Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial Lancet 2003 361(9362) 983-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660054


3716 Muanda FT, Sheehy O, Bérard A Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study Br J Clin Pharmacol 2017 83(11) 2557-71 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...