Mepivacaine "Accord"

N01BB03
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi samt epiduralanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Injektionsvæske 10 mg/ml 

 • Ledningsanalgesi af mellemstore nerver, fingre, tæer, penis og vulva 20-100 mg (2-10 ml).
 • Sakralanalgesi.
  • Voksne. 200 mg (20 ml).
  • Børn 2 måneder - 12 år. Højst 5 mg/kg legemsvægt (0,5 ml/kg).

 

Injektionsvæske 20 mg/ml 

 • Ledningsanalgesi af større nerver 200-400 mg (10-20 ml).
 • Torakal epiduralanalgesi 200-300 mg (10-15 ml).
 • Lumbal epiduralanalgesi 300-400 mg (15-20 ml).

 

Bemærk: 

 • Dosis bør injiceres langsomt eller trinvist med en hastighed på 100-200 mg/min.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ved stærkt nedsat leverfunktion (Child Pugh C) nedsættes dosis med 50% ved gentagen administration (forlængede blokader). Højeste anbefalede døgndosis er 750 mg. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen. 
 • Bør ikke anvendes til nyfødte < 6 uger pga. nedsat omsætning i leveren.

Forsigtighedsregler

 • Bør kun med forsigtighed anvendes på hoved og hals, hvor der er kraftig vaskularisering pga. risiko for hurtig absorption.
 • Forsigtighed ved ældre patienter, ved dårlig almentilstand og kardiel komorbiditet - specielt AV-blok.
 • Ved epidural anvendelse bør der først gives en testdosis på 3-5 ml mepivacain med adrenalin.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Synsforstyrrelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer CNS-toksicitet  (herunder kramper, talebesvær og bevidsthedstab)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Hjertestop
Øjne Dobbeltsyn
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Arachnoiditis
Nervesystemet Neuropati
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.
 • Kondrolyse kan optræde ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Mepivacaine "Accord"
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) pga. risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den eksisterende evidens tillader ikke et egentligt risikoestimat. Der er ingen publiceret evidens om uønsket fosterpåvirkning ved brug i forbindelse med fødsel. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Fuld analgesi efter 5-10 minutter. Ved ledningsanalgesi af store nerver kan anslagstid være forlænget. Virkningsvarighed 2-3 timer afhængig af applikationssted.

 

Farmakokinetik

 • Absorptionen afhænger af vaskulariseringen af det injicerede område.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer, hos nyfødte 3-5 gange længere.
 • Ca. 4 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,5-6,5. 

 

Holdbarhed 

Må ikke fryses. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 561156
5 x 20 ml
150,35 1,50
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 541640
5 x 20 ml
161,00 1,61

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

03.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...