Velzina (Naturlægemiddel)

N06AX25
 
 

Naturlægemiddel der indeholder Perikon

 

Godkendt Produktresumé hos Lægemiddelstyrelsen: 

 • Velzina.

Anvendelsesområder

Nedtrykthed, modløshed og tristhed. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler. 1 kapsel indeholder 143-333 mg ekstrakt af Hypericum perforatum L., herba rec. (Perikon) svarende til 600 mikrogram hypericin/pseudohypericin, svarende til cirka 900 mikrogram total-hypericin. 

Doseringsforslag

Voksne 

1 kapsel dagligt. Doseringen kan øges til 2 kapsler dagligt. 

 

Børn < 12 år 

 • Erfaring savnes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med orale antikoagulantia, proteasehæmmere, non-nukleosid reverse transskriptasehæmmere, ciclosporin eller tacrolimus.  

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør afbrydes mindst 10 dage før planlagt operation pga. mulige interaktioner med anæstetika og andre midler, som anvendes i forbindelse med operation.
 • Forsigtighed ved bipolar lidelse i anamnesen pga. risiko for mani.
 • Forsigtighed ved fotosensibilitet i anamnesen. Solbadning bør undgås under behandlingen.
 • Perikon kan øge metaboliseringshastigheden af hormonale kontraceptiva og kan derfor medføre gennembrudsblødning eller nedsat antikonceptionel virkning.
 • Perikon er en potent induktor af CYP3A4 og muligvis CYP2C9 og p-glycoprotein. Den inducerende virkning kan vare ved i mindst 2 uger efter seponering.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet  (hudkløe og rødmen af hude)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastro-intestinale gener
Meget sjældne (< 0,01 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Psykiske forstyrrelser Rastløshed
Hud og subkutane væv Allergiske hudreaktioner

Interaktioner

Samtidig behandling med følgende farmaka er kontraindiceret 

 • Orale antikoagulantia.
 • Proteasehæmmere og non-nukleosid reverse transskriptasehæmmere.
 • Immunsupprimerende farmaka (ciclosporin, tacrolimus).

 

Samtidig behandling med følgende farmaka bør undgås 

 • Digoxin
 • Ivabradin
 • Calciumantagonister, fx verapamil og nifedipin
 • Orale kontraceptiva
 • Azolsvampemidler
 • Cytostatika (imatinib, irinotecan)
 • Methadon
 • Antiepileptika (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
 • Theophyllin.

 

Samtidig behandling med følgende farmaka kan ske med forsigtighed 

 • Omeprazol/syrepumpehæmmere
 • Statiner
 • Midazolam
 • Triptaner
 • Antidepressiva, SSRI
 • Tricykliske antidepressiva
 • Methylphenidat
 • Fotosensibiliserende lægemidler, fx quinin, tetracyclin, thiaziddiuretika og methoxalen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

 
 

Revisionsdato

15.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...