Farmidur

Udgået: 06.03.2023
C01DA14
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af angina pectoris

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 30 mg eller 60 mg (delekærv) isosorbidmononitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl.
 • Dernæst sædvanligvis 60 mg 1 gang dgl.
 • Ved behov kan dosis øges til 120 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletter med delekærv kan deles og herefter synkes.
 • Depottabletterne må ikke tygges, knuses eller opslæmmes.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Kardiogent shock, medmindre der sikres et tilstrækkeligt højt slutdiastolisk tryk i venstre ventrikel
 • Akut kredsløbssvigt (shock, vaskulært svigt)
 • Konstriktiv pericarditis
 • Pericardial tamponade
 • Restriktiv kardiomyopati
 • Anvendelse af riociguat og fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Signifikant anæmi, hypotension med eller uden andre shocktegn, signifikant cerebrovaskulær lidelse, hypotyreose eller andre lidelser, som er følsomme for virkninger af hypotension
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati, nedsat minutvolumen pga. risiko for akut synkope.
 • Forhøjet intrakranielt tryk pga. venedilatation.
 • For at modvirke toleransudvikling bør der kun indtages 1 dosis pr. døgn.

Bivirkninger

Initialt kortvarig pulserende hovedpine, rødme i ansigtet og svimmelhed, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Hud og subkutane væv Rødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradykardi, Forværring af angina pectoris
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis Allergiske hudreaktioner
Vaskulære sygdomme Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension

Interaktioner

 • Samtidig anvendelse af riociguat er kontraindiceret pga. risiko for hypotension.
 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater og kan medføre alvorlige bivirkninger som synkope eller myokardieinfarkt. Må ikke anvendes samtidigt.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Nitrater øger myokardiets gennemblødning og fører til et fald i hjertets iltbehov på grund af perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 90-100 %.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

depottabletter 30 mg, Orifarm Generics  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opslæmmes.

Må ikke tygges.

 
depottabletter 60 mg, Orifarm Generics  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Må ikke opslæmmes.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) depottabletter 30 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 168697
100 stk.
Udgået 12-12-2022
(HA) depottabletter 60 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 552989
100 stk.
Udgået 06-03-2023

Substitution

depottabletter 30 mg
Imdur Navamedic AB, Isosorbidmononitrat, depottabletter 30 mg
Isomex Astimex Pharma, Isosorbidmononitrat, depottabletter 30 mg
 
depottabletter 60 mg
Imdur Navamedic AB, Isosorbidmononitrat, depottabletter 60 mg
Isosorbidmononitrat "2care4" (Parallelimport), Isosorbidmononitrat, depottabletter 60 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  30 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
IM 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7 x 7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  60 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
60
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,6 x 12,5
depottabletter 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...