Farmidur

C01DA14
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af angina pectoris

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 30 mg eller 60 mg (delekærv) isosorbidmononitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl.
 • Dernæst sædvanligvis 60 mg 1 gang dgl.
 • Ved behov kan dosis øges til 120 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Depottabletter skal synkes hele.
 • Depottabletter med delekærv kan deles.
 • De må ikke tygges eller knuses.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Kardiogent shock, medmindre der sikres et tilstrækkeligt højt slutdiastolisk tryk i venstre ventrikel
 • Akut kredsløbssvigt (shock, vaskulært svigt)
 • Konstriktiv pericarditis
 • Pericardial tamponade
 • Restriktiv kardiomyopati
 • Anvendelse af riociguat og fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Signifikant anæmi, hypotension med eller uden andre shocktegn, signifikant cerebrovaskulær lidelse, hypotyreose eller andre lidelser, som er følsomme for virkninger af hypotension
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati, nedsat minutvolumen pga. risiko for akut synkope.
 • Forhøjet intrakranielt tryk pga. venedilatation.
 • For at modvirke toleransudvikling bør der kun indtages 1 dosis pr. døgn.

Bivirkninger

Initialt kortvarig pulserende hovedpine, rødme i ansigtet og svimmelhed, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Kvalme.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Synkope.
Ikke kendt hyppighed Bradykardi, Forværring af angina pectoris.
Somnolens.
Eksfoliativ dermatitis.
Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension.

Interaktioner

 • Samtidig anvendelse af riociguat er kontraindiceret pga. risiko for hypotension.
 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater og kan medføre alvorlige bivirkninger som synkope eller myokardieinfarkt. Må ikke anvendes samtidigt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Nitrater øger myokardiets gennemblødning og fører til et fald i hjertets iltbehov på grund af perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 90-100 %.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Isosorbidmononitratdepottabletter  30 mg  (Orifarm Generics) depottabletter  60 mg  (Orifarm Generics)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 30 mg  (Orifarm Generics) , depottabletter 60 mg  (Orifarm Generics)
Titandioxid (E171) : depottabletter 30 mg  (Orifarm Generics) , depottabletter 60 mg  (Orifarm Generics)
Andre:
Lactose : depottabletter 30 mg  (Orifarm Generics) , depottabletter 60 mg  (Orifarm Generics)
Macrogoler : depottabletter 30 mg  (Orifarm Generics) , depottabletter 60 mg  (Orifarm Generics)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) depottabletter 30 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 168697
100 stk.
118,80 1,29 1,72
(HA) depottabletter 60 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 552989
100 stk.
82,00 0,92 0,61

Substitution

depottabletter 30 mg
Imdur Navamedic AB, Isosorbidmononitrat, depottabletter 30 mg
Isomex Astimex Pharma, Isosorbidmononitrat, depottabletter 30 mg
 
depottabletter 60 mg
Fem-Mono Retard Viatris, Isosorbidmononitrat, depottabletter 60 mg
Imdur Navamedic AB, Isosorbidmononitrat, depottabletter 60 mg
Isosorbidmononitrat "Abacus" (Parallelimport), Isosorbidmononitrat, depottabletter 60 mg
Isosorbidmononitrat "Paranova" (Parallelimport), Isosorbidmononitrat, depottabletter 60 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  30 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
IM 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7 x 7
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Depottabletter  60 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
60
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,6 x 12,5
depottabletter 60 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.11.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...