VIATIM®

J07CA10
 
 

Vaccine mod tyfus og hepatitis A. 

Anvendelsesområder

 • Aktiv, samtidig immunisering mod tyfus- og hepatitis A-virus-infektion hos voksne og unge > 16 år.
 • Vaccinen anbefales til personer, der ikke er beskyttet mod hepatitis A og rejser/er udstationeret under primitive forhold i områder, hvor tyfus forekommer endemisk, samt til personer, som ikke er beskyttet mod hepatitis A og lever i nær kontakt med bærere af S. typhi.

 

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT.  

Dispenseringsform

Opløsning og suspension til injektionsvæske, suspension i sprøjte. 1 tokammersprøjte (i alt 1 ml) indeholder 160 enheder hepatitis A-virusantigen (inaktiveret) og 0,025 mg Vi (virulens antigen) fra Salmonella typhi

Doseringsforslag

Voksne og unge > 16 år 

 • Primær immunisering
  • 1 dosis (á 1 ml) i.m.
  • Beskyttende antistofniveau opnås efter 14 dage.
 • Boosterdosis
  • Efter primær immunisering med VIATIM®
   • Fortsat immunisering mod både hepatitis A og tyfus
    • 1 dosis (á 1 ml) i.m. ca. 36 mdr. efter primær immunisering.
   • Fortsat immunisering kun mod hepatitis A
    • 1 dosis monovalent hepatitis A-vaccine senest 36 mdr. efter primær immunisering, dog helst allerede efter 6-12 mdr.
   • Efter primær immunisering med monovalent hepatitis A-vaccine
    • Immunisering mod tyfus og fortsat immunisering mod hepatitis A
     • 1 dosis (á 1 ml) i.m. senest 36 mdr. efter primær immunisering mod hepatitis A, dog helst allerede efter 6-12 mdr.

Injektion 

 • Vaccinen gives som langsom i.m. injektion i deltoid-regionen.
 • Kan dog gives som s.c. injektion til patienter med trombocytopeni eller risiko for blødning.

 

Forhold til andre vacciner 

 • Der forventes ikke interferens ved samtidig immunisering med flg. vacciner på separate injektionssteder:
  • Difteri-tetanus-vaccine
  • Gul febervaccine
  • Hepatitis B-vaccine
  • Rabiesvaccine.
 • Samtidig administration af vaccinen og immunglobulin er ikke undersøgt. Monovalent hepatitis A-vaccine og immunglobulin påvirker dog ikke serokonverteringsraten, men kan give anledning til relativt lavere anti-HAV-antistoftitre, end hvis vaccinen gives alene.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelse mod hepatitis A efter indgivelse af boosterdosis forventes i 10 år, men formentlig i mindst 25 år.
 • Ved fortsat risiko for tyfus bør revaccineres mod tyfus med én dosis tyfus-Vi-polysaccharidvaccine hvert 3. år.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for:  

 • Indholdsstofferne
 • Formaldehyd
 • Neomycin.

Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

 • Vaccination udsættes ved akut, alvorlig sygdom med feber.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Utilpashed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme.
Feber.
Artralgi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Meget sjældne (< 0,01%) Granulomer på indstiksstedet*.
Ikke kendt Abdominalsmerter.
Anafylaktisk reaktion, Serumsyge.
Paræstesier.
Forværret astma*.

* Denne bivirkning er set efter immunisering med monovalente vacciner (hepatitis A eller tyfus). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data for tyfusvaccine, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For hepatitis A-vaccine er der data for omkring 500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4357, 4358

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

 • Mod hepatitis A-virus
  • Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod hepatitis A virus (HAV).
 • Mod tyfus
  • Virker ved at udløse et specifikt immunrespons med dannelse af antistoffer mod Salmonella enterica med serotypen typhi.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Hepatitis A-virusantigen
  • Inaktiveret hepatitis A-virus stamme GBM
  • Dyrket på MRC-5 humane diploide celler
  • Adsorberet på aluminiumhydroxid
  • Antigenindholdet angives i enheder over for firmaets interne reference.
 • VI (virulens antigen) fra Salmonella typhi
  • Renset Salmonella typhi TY2 Vi (virulens antigen) kapselpolysaccharid.

Håndtering 

 

Klargøring af injektionssprøjte  

 • Klargøres umiddelbart før injektion.
 • Sprøjten omrystes før blanding.
 • Indholdet i sprøjtens to kamre blandes ved langsomt at trykke stemplet frem.
 • Sprøjten omrystes igen efter blanding.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) Opløsn. og susp. til injektionsvæske, susp. i sprøjte 062440
1 stk.
698,50

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4357. Zhao Y, Jin H, Zhang X et al. Viral hepatitis vaccination during pregnancy. Hum Vaccin Immunother. 2016; 12:894-902, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833263 (Lokaliseret 20. februar 2019)


4358. Moro PL, Museru OI, Niu M et al. Reports to the Vaccine Adverse Event Reporting System after hepatitis A and hepatitis AB vaccines in pregnant women. Am J Obstet Gynecol. 2014; 210:561, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378675 (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

05.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...