Deferoxaminmesilat "Orifarm"

V03AC01
 
 

Jernchelerende middel. Antidot til jernholdige lægemidler eller kosttilskud. 

Anvendelsesområder

Akut jernforgiftning, blodtransfusionsbetinget jernophobning og andre tilstande med jernoverskud. 

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg deferoxaminmesilat. 

Doseringsforslag

Behandling af patologisk jernaflejring

Ved β-thalassaemia major påbegyndes deferoxaminbehandling efter 10-20 blodtransfusioner, ved lever-jern > 3 mg jern/g tørvægt eller når P-ferritin > 1.000 mikrogram/l.  

Monitorering af jernophobning ved β-thalassæmi bør foretages ved MR-T2*-scanning af lever og hjerte. Såfremt MR-T2* er kontraindiceret eller utilgængelig, tilrettes behandlingen efter P-ferritin, som bør være < 1.000 mikrogram/l.  

Ved β-thalassæmia intermedia ses leversiderose ved relativt lave niveauer af ferritin 

 

Deferoxaminbehandling 

 • Subkutan infusion over 8-12 timer ved hjælp af pumpe bør foretrækkes.
 • Dosis er oftest 20-40 mg/kg legemsvægt/døgn.
  • Ved P-ferritin < 2.000 mikrogram/l: Sædvanligvis 25 mg/kg legemsvægt/dag.
  • Ved P-ferritin 2.000-3.000 mikrogram/l: Sædvanligvis 35 mg/kg legemsvægt/dag.

Doser ≥ 50 mg/kg legemsvægt/dag bør undgås, men kan være nødvendige ved udtalt jernoverskud. Doseres enten dgl. eller 5 af ugens 7 dage. 

 

Kan om nødvendigt ved akut hjertesvigt betinget af kardiel siderose gives som kontinuerlig i.v. infusion evt. kombineret med oral deferipron. 

 

Høje deferoxamindoser ved lavt jernoverskud øger toksiciteten. Det terapeutiske indeks = middel daglig dosis (mg/kg)/P-ferritin (mikrogram/l) bør ikke overstige 0,025. 


Efter 1 måneds behandling kan der gives et dgl. tilskud af C-vitamin, som øger jernudskillelsen i urinen: 

 • Voksne og børn > 10 år. 100 mg.
 • Børn < 10 år. 50 mg.

C-vitamintilskud bør ikke gives ved hjerteinsufficiens eller kardielle rytmeforstyrrelser.  

Akut jernforgiftning

Indikation for behandling er alvorlige kliniske symptomer på systemisk jernforgiftning og P-jern ≥ 90 mikromol/l efter indtag. Indtagelse af 30-60 mg/kg legemsvægt er potentielt farligt og bør føre til indlæggelse mhp. evt. deferoxaminbehandling, afhængig af symptomerne. 

 • Voksne: Initialt 15 mg/kg/time i.v., som reduceres til 5 mg/kg/time i.v., så snart tilstanden tillader det (sædvanligvis efter 4-6 timer). Maksimal døgndosis: 6 gram.
 • Børn: Maksimal døgndosis: 80 mg/kg.

Som retningslinje for ophør med antidot-behandlingen anvendes aftagende symptomer, aftagende acidose, P-jern < 60 mikromol/l samt evt. aftagende mørkfarvning af urinen. 

Behandling ud over 24 timer bør normalt undgås af hensyn til risikoen for lungeskade (ALI). 

Se endvidere Jern (forgiftninger)

Referencer: 4495

Forsigtighedsregler

 • Langtidsbehandling: Otologisk kontrol (audiogram) og oftalmologisk kontrol (fundoskopi) før behandlingen og derefter en gang årligt under behandlingen.
 • Væksthæmning ved doser > 40 mg/kg. Hos børn bør højde og vægt kontrolleres hver 3. måned.
 • Ved for hurtig i.v. injektion kan ses hypotension med kollaps.
 • Behandling ud over 24 timer medfører risiko for akut lungeskade.
 • Patienter i behandling med deferoxamin er særligt modtagelige for infektion med Yersinia enterocolitica og Klebsiella species.
 • Ved udvikling af anuri eller oliguri kan blive dialyse blive nødvendigt for at fjerne ferrioxamin.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Væksthæmning
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Knogleforandring
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Høretab, Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Katarakt, Retinapåvirkning, Synsforstyrrelser
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Nervesystemet Neuropati, Paræstesier
Luftveje, thorax og mediastinum Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS)

Knogleforandring og væksthæmning ses specielt ved høje doser > 60 mg/kg. Hurtig indgift har udløst kramper. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Deferoxaminmesilat "Orifarm"
 • Indgift af ascorbinsyre fremmer udskillelsen af jern. Ved samtidig indgift af høje doser ascorbinsyre og deferoxamin har der været observeret kardiale komplikationer. Ascorbinsyredosis bør ikke overskride 200 mg dgl.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for ca. 70 eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Ved systemisk forgiftning er risikoen ved behandling sandsynligvis mindre end ved at undlade behandling. Hvis muligt bør behandlingen begrænses til 3. trimester. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4409

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Danner kompleks med frit jern i plasma eller celler. Komplekset udskilles fuldstændigt via urin og fæces og reducerer derved den patologiske oplagring af jern i organerne. Komplekset giver rosafarvet urin, hvilket i nogle tilfælde kan anvendes diagnostisk (steder uden adgang til analyse af P-jern, fx isolerede bosteder i Grønland) eller til bestemmelse af behandlingsvarighed (normalfarvet urin medfører seponering af deferoxamin).
 • 100 mg deferoxaminmesilat binder 8,5 mg jern.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter i.m. eller s.c. injektion.
 • Metaboliseres til bl.a. ferrioxamin.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer (s.c. og i.m.) og ca. 20 minutter (i.v. bolus)
 • Danner opløseligt jernchelat, som udskilles gennem nyrerne og galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Tilberedning af injektionsvæske 

500 mg opløses i 5 ml sterilt vand til en slutkoncentration på 100 mg/ml (10 %). Ved i.m. administration kan højere koncentration være nødvendig.  

 

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektionsvæsken kan yderligere fortyndes med i isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller andre hyppigt anvendte infusionsvæsker, se produktresume

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning er holdbar i 24 timer ved 25 ºC. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg  (Orifarm) 077239
10 stk.
720,65 72,07

Substitution

pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg
Desferal Novartis, Deferoxaminmesilat, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg
 

Referencer

4495. Taher A, El Rassi F, Isma'eel H et al. Correlation of liver iron concentration determined by R2 magnetic resonance imaging with serum ferritin in patients with thalassemia intermedia. Haematologica. 2008; 93:1584-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18728025 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4409. Singer ST, Vichinsky EP. Deferoxamine treatment during pregnancy: is it harmful?. Am J Hematol. 1999; 60(1):24-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9883802 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

10.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...