Forvel

Udgået: 18.09.2023
V03AB15
 
 
Specifikt virkende antidot til opioider. Naloxon er en ren antagonist uden agonistiske opioide virkninger.

Anvendelsesområder

Overdosering med opiater og partielle opiatantagonister. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,4 mg naloxonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

0,8 mg i.v. (evt. i.m.), evt. mindre refrakte doser ved moderat respirationspåvirkning og risiko for gennembrud af smerter. 

Hvis forbedring af respirationen ikke indtræder hurtigt, kan injektionen gentages 2-3 gange med 2- 3 min. interval. Hvis åndedrætsfunktionen ikke bedres herefter, ændres behandlingen til kontrolleret ventilation. 

Ved kortvarig effekt af injektion kan behandlingen ændres til infusion af 2 mg i fx 500 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (4 mikrogram/ml).
Ved forgiftning med buprenorphin er der ofte behov for højere initialdosis (1,2-2,0 mg i.v.).
Infusionshastighed: Individuel, afhængig af respons på såvel infusionen som på forudgående bolusindgift. 


Børn 

10 mikrogram/kg legemsvægt i.v. Hvis i.v. injektion ikke er mulig, anvendes i.m. injektion. Som hos voksne kan dosis gentages 2-3 gange. 


Nyfødte 

En enkelt dosis på 0,2 mg (60 mikrogram/kg legemsvægt) givet i.m. ved fødslen som et alternativ til den anbefalede dosis på 10 mikrogram/kg legemsvægt i.v. 

Forsigtighedsregler

  • Kronisk morfinisme er relativ kontraindikation, medmindre der foreligger livstruende forgiftning
  • Ved indgift til narkomaner påvirket af opioider kan indgift af naloxon hos enkelte medføre kraftige abstinenssymptomer
  • Svær hypertension, hjertearytmier, lungeødem og hjertestop er beskrevet.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier, Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Mundtørhed
Nervesystemet Tremor
Luftveje, thorax og mediastinum Hyperventilation
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Hjertestop, Ventrikulære arytmier
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeødem
Hud og subkutane væv Erythema multiforme

Tremor, ildebefindende og opkastninger er rapporteret. Symptomerne kan tydes som svarende til opioidabstinenssymptomer, fremkaldt af naloxon.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved opioidforgiftning behandles i henhold til kliniske retningslinjer. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Forvel påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Forvel påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Specifik kompetitiv opioidantagonist med meget høj affinitet til opioidreceptorerne. Displacerer derfor både opioidagonister og partielle antagonister. Virkningsvarighed 1-4 timer, varierende efter mængde og tidspunkt for indtagelsen af opioider samt dosis og administrationsvej af antidot (i.m. indgift virker længere end i.v. indgift). 

Farmakokinetik

  • Biotransformeres i leveren til inaktive glucuronider.
  • Plasmahalveringstid 60-90 minutter.
  • Nasal administration: Absorberes hurtigt fra næseslimhinden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,0-4,0. 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske efter fortynding er kemisk holdbar i højst 30 timer ved temperaturer under 25°C, men bør anvende umiddelbart. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 0,4 mg/ml
Forvel
473630
10 x 1 ml
Udgået 18-09-2023

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 0,4 mg/ml
Naloxon "B. Braun" B. Braun Medical, Naloxon, injektionsvæske, opl. 0,4 mg/ml
Naloxon "Hameln" hameln, Naloxon, injektions- og infusionsvæske, opl. 0,4 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

23.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...