Solifenacin "Mylan"

G04BD08
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg og 10 mg solifenacinsuccinat. 

Doseringsforslag

Voksne. 5 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 10 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Højst 5 mg 1 gang dgl.  

  Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret.  

  Kontraindiceret i forbindelse med hæmodialyse pga. manglende data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Højst 5 mg 1 gang dgl. Samtidig brug af potente CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret.
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Kontraindiceret.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser, fx svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Snævervinklet glaukom.

Forsigtighedsregler

Bør anvendes med forsigtighed ved 

 • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose og gastro-øsofageal refluks)
 • hiatus hernie
 • autonom neuropati.

Risiko for antikolinerg belastning 

Solifenacin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almindelige (1-10 %)
Øjne Akkommodationsbesvær
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Kvalme, Obstipation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-øsofageal refluks, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Tørhed i næse og hals
Hud og subkutane væv Tør hud
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Colonobstruktion
Nyrer og urinveje Urinretention
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
 • Efter markedsføringen er der rapporteret meget sjældne tilfælde af Torsades de pointes-takykardi, erythema multiforme samt angioødem.
 • Risiko for konfusion hos ældre på grund af den antikolinerge effekt.

Interaktioner

 • Solifenacin kan nedsætte virkningen af metoclopramid.
 • Itraconazol og andre hæmmere af CYP3A4 øger plasmakoncentrationen af solifenacin, mens CYP3A4-induktorer sænker plasmakoncentrationen.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (10 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Kompetitiv og selektiv muskarinreceptorantagonist med højest affinitet for M3-undertypen.
Solifenacin afhjælper lagringsfunktionsproblemer relateret til aktivering af M3-receptorer i blæren forårsaget af ikke-neuronalt frigivet acetylkolin. Ikke-neuronalt frigivet acetylkolin sensibiliserer sensorisk urotelfunktion og manifesteres som imperiøs vandladning og vandladningshyppighed. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 45-68 timer.
 • Ca. 11 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Solifenacinfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 154697
30 stk. (blister)
Udgået 27-06-2022
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 146494
90 stk. (blister)
94,35 1,05 0,52

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacin "Krka" KRKA, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacin "Sandoz" Sandoz, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacin "Stada" STADA Nordic, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacinsuccinat "Accord" Accord, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Solifenacinsuccinat "Teva" TEVA, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Vesicare Astellas Pharma, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Krka" KRKA, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Medical Valley" Medical Valley, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Sandoz" Sandoz, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacin "Stada" STADA Nordic, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacinsuccinat "Accord" Accord, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Solifenacinsuccinat "Teva" TEVA, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Vesicare Astellas Pharma, Solifenacin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
SF, M, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,6 x 5,6
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
SF, M, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,6 x 7,6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.06.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...