Motilium®

A03FA03
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg domperidon (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år med legemsvægt > 35 kg 

 • 10 mg højst 3 gange dgl. før et måltid.

 

Bemærk: 

 • Må ikke anvendes til børn < 12 år eller < 35 kg
 • Bør kun anvendes kortvarigt (op til 1 uge).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år med legemsvægt > 35 kg. Dosis nedsættes til 10 mg 1-2 gange dgl. afhængigt af graden af nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved moderat til svært nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Fæokromocytom
 • Prolaktinom
 • Gastro-intestinal blødning, mekanisk obstruktion eller perforation
 • Kendt forlængelse af hjerteoverledningsintervallerne (især QTc), eksisterende hjerterytmeforstyrrelser eller risiko herfor pga. underliggende hjertesygdom (fx kongestiv hjerteinsufficiens) eller elektrolytforstyrrelser.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet.
 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere pga. risiko for overdosering og bivirkninger.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Mundtørhed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Ekstrapyramidale gener.
Agitation, Angst, Nervøsitet, Somnolens.
Ikke kendt Hjertestop, Ventrikulære arytmier.
Hyperprolaktinæmi.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Forlænget QT-interval.
Kramper.
Okulogyration.
Urinretention.
Amenoré, Gynækomasti.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret.
 • Potente CYP3A4-hæmmere, fx itraconazol eller erythromycin, øger plasmakoncentrationen af domperidon, og kombinationen skal undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Referencer: 3711, 4148

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Dopamin-receptorantagonist. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer.
 • Ca. 6 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 038653
30 stk.
57,90 5,79

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Domperidon "Alternova" Alternova, Domperidon, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Mm, JANSSEN, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,7 x 6,7
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4148. Choi JS, Han JY, Ahn HK et al. Fetal and neonatal outcomes in women taking domperidone during pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2013; 33(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23445139 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

13.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...