Tolosapo

A02BC02
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 20 mg eller 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatrium). 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 20-40 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 20 mg dgl.
  Symptomatisk behandling. 20 mg 1 gang dgl. efter behov.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20-40 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 40 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 80 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles på 2 doser.


Bemærk: 

 • Enterotabletter skal synkes hele. Må ikke tygges eller knuses.

Nedsat leverfunktion

 • Oralt. Dosis skal justeres til 20 mg dgl. eller 40 mg hver 2. dag ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Parenteralt. Højst 20 mg i.v. 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Kontrol af leverenzymer tilrådes med ugers mellemrum.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Benigne gastriske polypper.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Øget risiko for knoglebrud*.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Artralgi.
Depression.
Gynækomasti.
Hyperlipidæmi.
Perifere ødemer.
Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Interstitiel nefritis.
Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Ikke kendt Erythema multiforme, Fotosensibilitet.
Hallucinationer.
Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Mikroskopisk colitis.
Muskelkramper, Subakut kutan lupus erythematosus.
Paræstesier.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Pantoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af pantoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Pantoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 4147

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Pantoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 80% udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.
 • Oral administration: Biotilgængelighed ca. 75%. Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.

Indholdsstoffer

Pantoprazolenterotabletter  20 mg  (2care4) enterotabletter  40 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : enterotabletter 20 mg  (2care4) , enterotabletter 40 mg  (2care4)
Titandioxid (E171) : enterotabletter 20 mg  (2care4) , enterotabletter 40 mg  (2care4)
Andre:
Macrogoler : enterotabletter 20 mg  (2care4) , enterotabletter 40 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enterotabletter 20 mg i pakninger ≤ 28 stk. 

 • Klausuleret tilskud ved reflukssymptomer.
 • For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) enterotabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 575322
14 stk. (blister)
70,75 11,54
(HA) enterotabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 132592
28 stk. (blister)
40,00 3,57
(B) enterotabletter 40 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 472946
14 stk. (blister)
207,70 14,84
(B) enterotabletter 40 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 110794
28 stk. (blister)
81,00 2,89
(B) enterotabletter 40 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 519906
56 stk. (blister)
255,00 4,55
(B) enterotabletter 40 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 448221
98 stk. (blister)
1.060,00 10,82

Substitution

enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Takeda" Takeda Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
 
enterotabletter 40 mg
Pantoloc Takeda Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Actavis" SanoSwiss, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Orion" Orion Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Pensa" Pensa Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Sandoz" Sandoz, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Ulprix Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Enterotabletter  20 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 4,9 x 9,1
enterotabletter 20 mg
 
 
 

Enterotabletter  40 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 11,7 x 4,2
enterotabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

06.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...