Dorzolamid "Nordic Prime"

Udgået: 07.08.2023
S01EC03
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Carboanhydrasehæmmer. Sulfonamidderivat. 

Anvendelsesområder

 • Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med okulær hypertension, åbenvinklet glaukom, pseudoeksfoliativt glaukom eller når β-blokkere er kontraindiceret
 • Kombinationsbehandling med β-blokkere eller monoterapi hos patienter, som ikke reagerer på β-blokkere.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 3 gange dgl.

Bemærk: 

 • Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med dorzolamid som eneste middel.
 • Ved nasolakrimal okklusion og let tryk med en finger på nederste øjenlåg ind mod næsen i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

 

I kombination med et β-blokerende middel 

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Hyperkloræmisk acidose
 • Svær overfølsomhed for andre carboanhydrasehæmmere pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Syre/base-forstyrrelser.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Carboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea. Derfor har kontaktlinsebærere en øget risiko for skader på cornea. Det anbefales, at patienter med skadet cornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, overvåges nøje.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Teoretisk mindre risiko for systemiske bivirkninger end ved oral behandling med carboanhydrasehæmmere. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (bl.a. brænden og svien)
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Keratitis, Sløret syn Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågsinflammation, Øjenlågsirritation
Mave-tarm-kanalen Bitter smag, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Choroidealøsning, Cyclitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Corneaerosion*, Corneaødem, Myopi, Okulær hyperæmi, Okulær hypotoni
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (inkl. angioødem, urticaria, hudkløe, hududslæt, bron-kospasme)**, Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom
Nyrer og urinveje Urolithiasis
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Halsirritation
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypertension

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

** Topikalt administrerede oftalmologiske præparater kan absorberes i det systemiske kredsløb. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dorzolamid "Nordic Prime"
 • Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Dorzolamid "Nordic Prime" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Dorzolamid "Nordic Prime" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet carboanhydrase med efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransport på tværs af det ciliære epitel og dermed mindre kammervandsproduktion.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer. Virkningen opretholdes i ca. 12 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes systemisk i nogen grad.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage beskyttet mod lys. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 20 mg/ml  (Nordic Prime)
Dorzolamid "Nordic Prime"
571855
5 ml
Udgået 07-08-2023

Substitution

øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Dorzolamid "STADA" STADA Nordic, Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Dorzostill 2care4 Generics, Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
Trusopt Santen, Dorzolamid, øjendråber, opløsning 20 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

08.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...