Porosecare

M05BA07
 
 

Middel mod osteoporose. Osteoklasthæmmende middel af  bisfosfonattypen

Anvendelsesområder

 • Postmenopausal osteoporose for at reducere risikoen for vertebrale frakturer og hoftefraktur.
 • Forebyggelse af osteoporose hos postmenopausale kvinder med øget risiko for osteoporose.
 • Opretholdelse eller forøgelse af knoglemassen hos patienter, som er i systemisk langtidsbehandling med kortikosteroider.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 35 mg natriumrisedronat. 

Doseringsforslag

Voksne. 35 mg ugentlig på samme ugedag om morgenen. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele.
 • Tabletterne må ikke knuses eller tygges.
 • Må ikke opløses i munden.
 • Tages fastende med et glas vand mindst 30 min. før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.
 • Tages i stående eller siddende stilling pga. risiko for irritation i spiserøret. Man må ikke lægge sig ned de første 30 min. efter indtagelse.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Renal clearance for risedronat er ca. 70% reduceret ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypocalcæmi og andre forstyrrelser i calcium- og mineralstofskiftet
 • Manglende evne til at stå eller sidde oprejst i mindst 30 minutter efter indtagelse af en tablet
 • Synkebesvær, herunder øsofagusabnormiteter, som kan forsinke tømningen af spiserøret eller medføre refluks
 • Ulcerationer i øsofagus og ventrikel ventrikel samt anormaliteter, som kan føre til forsinket tømning, fx striktur eller akalasi.
 • Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør der sikres et sufficient indtag af calcium og D-vitamin. D-vitaminmangel (P-25OHD < 50 nmol/l) skal korrigeres før behandlingsstart.
 • Patienter med uforklarede smerter i lyske eller lårben bør udredes for atypisk (inkomplet) femurfraktur.
 • Pga. lille risiko for kæbeosteonekrose bør patienter med dårlig tandstatus tilrådes behandling heraf, inden behandlingen iværksættes.
 • Øvre dyspepsi, herunder forværring under pågående behandling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera Gastritis, Synkebesvær, Øsofagitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Øsofagusstriktur Glossitis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Atypisk femurfraktur
Ikke kendt hyppighed
Øjne Uveitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose
Hud og subkutane væv Alopeci, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering). 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanisme og halveringstid frarådes brugen under graviditet. Se endvidere Bisfosfonater (osteoporose)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4130

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer osteoklastaktiviteten og dermed knogleomsætningen, hvorved knoglemineraltætheden øges.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,6 %. Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionsgraden.
 • Bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt afgives.
 • Eliminationen er trifasisk med terminal plasmahalveringstid ca. 20 døgn.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 35 mg, Parallelimport  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Tages fastende med et glas vand mindst 30 min. før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.

Tages i stående eller siddende stilling pga. risiko for irritation i spiserøret. Du må ikke lægge dig ned de første 30 min. efter indtagelse.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opløses i munden.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med osteoporose, hvor behandling med orale bisfosfonater med generelt tilskud uden klausulering, ikke tolereres.  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 35 mg (kan dosisdisp.) 138250
4 stk. (blister)
Udgået 20-03-2023
(B) filmovertrukne tabletter 35 mg (kan dosisdisp.) 085702
12 stk. (blister)
568,90 47,41 6,77

Referencer

4130. Djokanovic N, Klieger-Grossmann C, Koren G. Does treatment with bisphosphonates endanger the human pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2008; 30:1146-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175968 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...