Pelmeg®

Udgået: 05.04.2021
L03AA13
 
 

Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i en gensplejset E-coli-stamme. Polyethylenglycol-modificeret derivat af filgrastim. 

Pelmeg® er et biosimilært lægemiddel

Anvendelsesområder

 • Reduktion i varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos patienter behandlet med cytotoksisk kemoterapi for non-myeloid malignitet.

Pegfilgrastim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne og hæmatologiske lidelser og disses behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 6 mg pegfilgrastim (konjugat af filgrastim og et macrogol). 

Doseringsforslag

Voksne. 6 mg s.c. mindst 24 timer efter hver cytotoksisk kemoterapi. 

 

Bemærk: 

Forsigtighedsregler

 • Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) kan fremme vækst af myeloide og visse ikke-myeloide celler in vitro, og forsigtighed tilrådes ved kronisk myeloid leukæmi, myelodysplastiske syndromer eller sekundær akut myeloid leukæmi.
 • Forsigtighed hos patienter med mamma- og lungecancer, der modtager kemoterapi og/eller stråleterapi pga. mulig risiko for udvikling af myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi ved samtidig behandling med pegfilgrastim.
 • Pga. den potentielle risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes kontrol af leukocyttallet med regelmæssige intervaller under behandlingen.
 • Forsigtighed ved nylig forekomst af pulmonale infiltrater eller pneumoni pga. risiko for interstitiel pneumonitis og andre pulmonale bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Knoglesmerter.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Leukocytose, Trombocytopeni.
Kontaktdermatitis, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Muskuloskeletale smerter.
Brystsmerter.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Myelodysplastisk syndrom*, Seglcellekrise, Splenomegali.
Hæmoptyse.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Forhøjet serum-urat.
Akut myeloid leukæmi*.
Glomerulonefritis.
Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS), Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Lungeødem.
Akut febril neutrofil dermatose  (Sweets syndrom).
Miltruptur.
Kapillær lækagesyndrom, Kutan vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Stevens-Johnsons syndrom.
Aortitis, Pulmonal blødning.

* Observeret hos patienter med mamma- og lungecancer, der samtidig fik kemoterapi og/eller stråleterapi. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk vækstfaktor - bør kun anvendes i tilslutning til antineoplastisk behandling. 

 

Se: Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
På grund af molekylets størrelse og proteinstruktur er en reel eksponering af barnet usandsynlig.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

CSF stimulerer via binding til specifikke membranreceptorer proliferation og differentiering af hæmopoietiske myeloide knoglemarvsceller og regulerer derved produktionen og frigørelsen af funktionelle neutrofile granulocytter og forstadieceller til blodbanen. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 16-120 timer.
 • Plasmahalveringstiden øges med stigende dosis pga. mætningskinetik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4,2.

 

Håndtering 

 • Undgå kraftig omrystning af injektionsvæsken, da rystning kan medføre, at pegfilgrastim aggregerer og dermed bliver biologisk inaktivt.
 • Injektionsvæsken placeres ved stuetemperatur 30 minutter før indgivelse.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses. Tilfældig udsættelse for frost i to perioder, hver på < 72 timer, påvirker ikke holdbarheden.
 • Kan opbevares i én periode på højst 96 timer ved stuetemperatur (højst 30ºC). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur i > 96 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 6 mg 182953
1 stk.
Udgået 05-04-2021
 
 

Revisionsdato

24.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...