Ursodeoxycholsyre "Paranova"

Udgået: 15.11.2021
A05AA02
 
 

Anvendelsesområder

 • Opløsning af kolesterolgaldesten i galdeblæren. Galdesten(ene) skal være røntgen-negative med en diameter < 15 mm, og galdeblæren skal fungere på trods af galdesten(ene).
 • Primær biliær cholangitis (PBC), stadium I-III.
 • Hepatobiliære sygdomme i forbindelse med cystisk fibrose hos børn og unge 6-18 år.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg ursodeoxycholsyre. 

Doseringsforslag

Opløsning af røntgen-negative galdesten 

 • Voksne. 10-12 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2 doser.
 • Behandlingsvarighed: Sædvanligvis 6-24 mdr.
 • Hvis galdestensstørrelsen ikke reduceres i løbet af 12 mdr., skal ursodeoxycholsyre seponeres.

 

Primær biliær cholangitis, trin I-III 

 • Voksne. Dosis afhængig af legemsvægt jf.:

Legems-vægt (kg)  

Dosis (mg/kg legems-vægt)  

Fordeling/tidspunkt for dgl. dosis  

3 første måneder  

Efter 3 mdr.  

Morgen (mg)  

Middag (mg)  

Aften (mg)  

Aften (mg)  

47-62 

12-16 

250 

250 

250 

750 

63-78 

13-16 

250 

250 

500 

1.000 

79-93 

13-16 

250 

500 

500 

1.250 

94-109 

14-16 

500 

500 

500 

1.500 

> 110 kg 

 

500 

500 

750 

1.750 

 • Bemærk:
  • Ved forværring af symptomerne kort tid efter behandlingsstart nedsættes dosis til 250 mg 1 gang dgl., og dosis øges ugentligt med 250 mg dgl. til slutdosis.
  • Ved vedvarende diarré skal ursodeoxycholsyre seponeres.

 

Hepatobiliære sygdomme i forbindelse med cystisk fibrose 

 • Børn 6-18 år. 20 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2-3 doser. Dosis kan evt. øges til højst 30 mg/kg legemsvægt dgl.

 

Bemærk - generelt: 

 • Kapslerne skal synkes hele.

Kontraindikationer

 • Akut inflammation i galdeblære- eller galdeveje
 • Okklusion af galdevejene (okklusion af den fælles galdegang eller galdeblæregangen)
 • Hyppige episoder med biliær kolik
 • Røntgentætte, calcificerede galdesten
 • Nedsat kontraktilitet i galdeblæren
 • Børn med biliær atresi pga.:
  • mislykket portoenterostomi
  • udebleven funktionel galdeflow.

Forsigtighedsregler

 • Levertransaminaser skal kontrolleres hver 4. uge de første 3 måneder, derefter hver 3. måned.
 • Ved opløsning af galdesten desuden: 
  Oral kolecystografi med oversigts- og okklusionsbilleder i stående og liggende stilling (ultralydskontrol) skal udføres 6-10 måneder efter behandlingsstart.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré.
Meget sjældne (< 0,01 %) Abdominalsmerter*.
Dekompensation af hepatisk cirrose**.

* Stærke smerter i højre side af abdomen er set ved behandling af primær biliær cholangitis. 

** Set ved behandling af fremskreden primær biliær cholangitis. Er delvist reversibel efter seponering af ursodeoxycholsyre. 

Interaktioner

 • Colestyramin, colestipol eller aluminiumholdige antacida binder ursodeoxycholsyre i tarmen, og disse midler skal derfor gives mindst 2 timer før eller efter ursodeoxycholsyre.
 • Urosodeoxycholsyre kan påvirke absorptionen af ciclosporin, og dosisjustering af ciclosporin kan være nødvendig ud fra plasmakoncentrationsmåling.
 • Ursodeoxycholsyre til opløsning af galdesten bør ikke anvendes sammen med østrogene hormoner, da de kan øge biliær lithiasis og dermed give den modsatte virkning af ursodeoxycholsyre.
 • I sjældne tilfælde kan ursodeoxycholsyre nedsætte absorptionen af ciprofloxacin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er utilstrækkelige data til et meningsfyldt risikoestimat, men der er tale om et fysiologisk forekommende stof. En velindiceret behandling bør fortsætte under graviditeten. 

Referencer: 3711, 4154, 4155

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (30 dages karantæne) Obs. Indikation.

Farmakodynamik

Hydrofil galdesyre, som findes i lav koncentration i galden. 

 

Opløsning af røntgen-negative galdesten: 

 • Forøger opløseligheden af kolesterol i galden.
 • Nedsætter absorptionen af kolesterol fra tarmen.

Primær biliær cholangitis:  

 • Ændrer galdesammensætningen ved reduktion af toksiske galdesyrer og forøgelse af ursodeoxycholsyre.
 • Omdanner galdesyrer hurtigere pga. stimuleret galdeflow.

Hepatobiliære sygdomme hos børn med cystisk fibrose: 

 • Reducerer galdevejsproliferation.
 • Standser progression af histologiske skader.
 • Reverterer hepatobiliære ændringer på tidlige stadier af hepatobiliære sygdomme.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt i tyndtarmen. Absorptionsgraden er dosisafhængig.
 • Plasmahalveringstid 3-6 dage.
 • Udskilles med galden.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 250 mg  (Paranova Danmark) 105561
100 stk. (blister)
Udgået 15-11-2021

Substitution

hårde kapsler 250 mg
Ursochol Orifarm Generics, Ursodeoxycholsyre, hårde kapsler 250 mg
Ursodeoxycholsyre "Orion" Orion Pharma, Ursodeoxycholsyre, hårde kapsler 250 mg
Ursonorm (Parallelimport), Ursodeoxycholsyre, hårde kapsler 250 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde kapsler  250 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 22
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4155. Kong X, Kong Y, Zhang F et al. Evaluating the effectiveness and safety of ursodeoxycholic acid in treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy: A meta-analysis (a prisma-compliant study). Medicine (Baltimore). 2016; 95(40), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27749550 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4154. Bacq Y, Sentilhes L, Reyes HB et al. Efficacy of ursodeoxycholic acid in treating intrahepatic cholestasis of pregnancy: a meta-analysis. Gastroenterology. 2012; 143(6):1492-501, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22892336 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

15.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...