Ignitin

Udgået: 27.12.2021
R06AE09
 
 

Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg levocetirizindihydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

5 mg 1 gang dgl. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Dosisjustering

 • GFR 10-30 ml/min.

  Voksne. 5 mg hver 3. dag.  

  Børn > 2 år. Dosis justeres individuelt under hensyntagen til renal clearance, alder og kropsvægt. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne. 5 mg hver 2. dag. 

  Børn > 2 år. Dosis justeres individuelt under hensyntagen til renal clearance, alder og kropsvægt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Pauseres 4 dage før priktest.
 • Forsigtighed ved øget risiko for urinretention (fx rygmarvslæsion, prostatahyperplasi) eller kramper (fx epilepsi).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Mundtørhed.
Træthed.
Hovedpine.
Somnolens, Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Ikke kendt hyppighed Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Hepatitis, Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Artralgi, Kramper.
Okulogyration, Paræstesier, Tremor.
Aggressivitet, Agitation, Depression, Hallucinationer, Suicidaltanker.
Urinretention.
Dyspnø.
Synkope, Ødemer.

Hudkløe/urticaria er forekommet efter seponering, i tilfælde hvor disse symptomer ikke var til stede før behandlingen. 

Interaktioner

Kan i nogle tilfælde forstærke den sløvende effekt af alkohol og midler med CNS-deprimerende virkning. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Levocetirizin er R-enatomeren af cetirizin. Der er ingen specifikke data for levocetirizin, men cetirizin har en dokumenteret god sikkerhedsprofil for gravide. Følgelig må levocetirizin antages at være sikker. 

Referencer: 3711, 3911, 3912, 3913

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Levocetirizin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. Levocetirizin er den mest aktive isomer af cetirizin. 

Begyndende klinisk virkning efter 0,5-1 time og maksimal virkning efter 4-6 timer. 

Virkningsvarighed ca. 24 timer. 

Farmakokinetik

 • Levocetirizin er R-enantiomeren af cetirizin.
 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Steady state efter 2 dage.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres næsten ikke, men nedsat leverfunktion medfører alligevel forlænget halveringstid og virkningsvarighed.
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer.
 • Ca. 85 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 538687
30 stk. (blister)
Udgået 15-11-2021
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 419413
100 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Krka" KRKA, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Paranova" (Parallelimport), Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Stada" STADA Nordic, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Xyzal UCB Nordic, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  5 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3912. Golembesky A, Cooney M, Boev R. Safety of cetirizine in pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29565188 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3911. Etwel F, Djokanovic N, Moretti ME. The fetal safety of cetirizine: an observational cohort study and meta-analysis. J Obstet Gynaecol. 2014; 34(5):392-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24678814 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3913. Weber-Schoendorfer C, Schaefer C. The safety of cetirizine during pregnancy. A prospective observational cohort study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):19-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18571373 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

21.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...