Exemestan "2care4"

L02BG06
 
 
Antineoplastisk middel, antiøstrogen. Selektiv aromatasehæmmer.

Anvendelsesområder

 • Adjuverende behandling af postmenopausal, invasiv tidlig mammacancer samt avanceret mammacancer hos postmenopausale kvinder, som tidligere har været i behandling med antiøstrogener. Der er ikke påvist effekt ved østrogenreceptornegative tumorer.

Exemestan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg exemestan. 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg dgl. i forbindelse med et måltid. Behandling gives indtil progression af tumor. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig, men forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig, men forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Exemestan kan ikke supprimere østrogenproduktionen hos præmenopausale og bør derfor ikke anvendes, medmindre behandlingen forudgås af anden type hæmning af østrogenproduktionen.

Forsigtighedsregler

 • Under adjuverende behandling med exemestan bør kvinder med osteoporose eller risiko for osteoporose have undersøgt deres knoglemineraltæthed.
 • Måling af D-vitaminstatus før behandlingsstart bør overvejes pga. høj prævalens af alvorlig D-vitaminmangel hos kvinder med tidlig mammacancer. Kvinder med D-vitaminmangel bør have D-vitamintilskud.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Artralgi, Myalgi.
Depression, Søvnforstyrrelser.
Leukopeni.
Smerter, Svimmelhed, Træthed.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin.
Hedeture.
Hovedpine.
Øget svedtendens.
Almindelige (1-10%) Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Fraktur.
Karpaltunnelsyndrom.
Osteoporose.
Perifere ødemer.
Trombocytopeni.
Vaginalblødning.
Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning.
Nedsat appetit.
Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypersensitivitetsreaktioner.
Kardiovaskulær sygdom.
Sjældne (0,01-0,1%) Akut generaliseret eksantematøs pustulose.
Hepatitis, Kolestatisk hepatitis.
Ikke kendt Lymfopeni.

Interaktioner

Exemestan metaboliseres via CYP3A4. Carbamazepin, phenytoin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, kan derfor øge metaboliseringen af exemestan. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af exemestan medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Kompetitiv irreversibel hæmmer af enzymet aromatase, som omdanner androgener til estron og estradiol. Via reduktion i koncentrationen af cirkulerende estradiol kan væksten af østrogenfølsomme tumorer hæmmes.  

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen. Absorptionsfraktionen øges med ca. 40% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til overvejende inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg  (2care4) 072183
100 stk. (blister)
2.321,00 23,21

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Aromasin Pfizer, Exemestan, overtrukne tabletter 25 mg
Exemestan "Accord" Accord, Exemestan, filmovertrukne tabletter 25 mg
Exemestan "Stada" STADA Nordic, Exemestan, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  25 mg  (2care4)

Præg:
E25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 7,3
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

02.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...