Erlotinib "Sandoz"

L01EB02
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer med EGFR-aktiverende mutationer.
 • Ikke-småcellet lungecancer uden EGFR-aktiverende mutationer, når anden behandling ikke er mulig.
 • Metastatisk pancreascancer i kombination med gemcitabin.

 

Erlotinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 100 mg eller 150 mg erlotinib (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Ikke-småcellet lungecancer 

Voksne. 150 mg dgl. mindst 1 time før eller 2 timer efter fødeindtagelse. 


Pancreascancer 

Voksne. 100 mg dgl. mindst 1 time før eller 2 timer efter fødeindtagelse. 


Bemærk. Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 15 ml/min. Erfaring savnes ved GFR < 15 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved parenkymatøs lungesygdom. Erlotinib bør seponeres, hvis der udvikles interstitiel lungesygdom.
 • Rygestop skal tilrådes, da plasmakoncentrationen er væsentligt nedsat hos rygere.

Bivirkninger

Hududslæt (75 %) og diarré (54 %) er de mest almindelige bivirkninger.
Meget almindelige (> 10 %) Conjunctivitis, Keratoconjunctivitis sicca.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Temperaturstigning, Træthed.
Infektioner.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Vægttab.
Nedsat appetit.
Rigiditet.
Hovedpine, Neuropati.
Depression.
Dyspnø, Hoste.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Almindelige (1-10 %) Keratitis.
Gastro-intestinal blødning.
Nyrefunktionspåvirkning.
Epistaxis.
Acne, Folliculitis, Hudfissurer, Negleforandringer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Gastro-intestinal perforation.
Nefritis.
Interstitiel lungesygdom.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leverinsufficiens.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Meget sjældne (< 0,01 %) Corneal ulceration, Corneaperforation, Uveitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Erlotinib metaboliseres af CYP3A4, CYP1A2 og CYP1A1. Forsigtighed bør derfor udvises ved samtidig anvendelse af potente hæmmere og induktorer af disse CYP- enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Phenytoin, rifabutin og naturlægemidler med perikon kan nedsætte plasmakoncentrationen af erlotinib.
 • Rygning nedsætter plasmakoncentrationen af erlotinib, formentlig pga. CYP1A2-induktion.
 • Biotilgængeligheden reduceres muligvis af syrehæmmere.
 • Patienter i AK-behandling bør kontrolleres hyppigt med INR.
 • Kombination af erlotinib og statin øger risikoen for statininduceret myopati, inkl. rhabdomyolyse.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR/HER-1).

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%. Øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Steady state efter 7-8 dage.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via cytokrom-enzymer.
 • Hovedmetabolitterne er farmakologisk aktive og udskilles med fæces.
 • Plasmahalveringstid ca. 36 timer.

Indholdsstoffer

Erlotinibfilmovertrukne tabletter  25 mgfilmovertrukne tabletter  100 mgfilmovertrukne tabletter  150 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 25 mg 535248
30 stk. (blister)
3.464,05 692,81
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 580667
30 stk. (blister)
12.098,95 604,95
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg 572162
30 stk. (blister)
14.178,35 472,61

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Erlotinib "Medical Valley" Medical Valley, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 25 mg
Erlotinib "Stada" STADA Nordic, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 25 mg
Erlotinib "Teva B.V." TEVA, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 25 mg
Tarceva Roche, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 25 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg
Erlotinib "Medical Valley" Medical Valley, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 100 mg
Erlotinib "Stada" STADA Nordic, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 100 mg
Erlotinib "Teva B.V." TEVA, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 100 mg
Tarceva Roche, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 100 mg
 
filmovertrukne tabletter 150 mg
Erlotinib "Medical Valley" Medical Valley, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 150 mg
Erlotinib "Stada" STADA Nordic, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 150 mg
Erlotinib "Teva B.V." TEVA, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 150 mg
Tarceva Roche, Erlotinib, filmovertrukne tabletter 150 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,9 x 8,9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

26.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...