Bimatoprost "Nordic Prime"

S01EE03
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,3 mg bimatoprost. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn under 18 år. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • På grund af manglende erfaring bør bimatoprost anvendes med forsigtighed ved:
  • inflammatoriske øjenlidelser
  • neovaskulært, inflammatorisk, lukketvinklet eller medfødt glaukom
  • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom.
  • signifikante okulære virusinfektioner (fx herpes simplex) eller uveitis/iritis i anamnesen.
 • Forsigtighed ved svær eller ustabil astma.
 • Forsigtighed hos patienter, der er prædisponerede for bradykardi eller hypotension.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Periorbitale lipodystrofiske forandringer Konjunktival hyperæmi
Almindelige (1-10 %)
Øjne Allergisk conjunctivitis, Corneaerosion*, Katarakt, Keratitis, Synsforstyrrelser, Øjensmerter Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Ændring af øjenvipper  (forøget længde, tykkelse og antal, misfarvning), Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågserytem
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hyperpigmentering af huden, Hypertrikose
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Celler i det forreste kammer, Iritis, Maculaødem, Retinal blødning, Sløret syn, Tab af øjenvipper og -bryn, Uveitis Astenopi, Fotofobi, Konjunktival pigmentering, Øget irispigmentering
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet
Hud og subkutane væv Hirsutisme, Hudkløe, Tør hud
Ikke kendt hyppighed
Øjne Corneaødem Fordybning af øjenlågets sulcus, Hyperpigmentering på øjenlåget, Tåreflåd, Øjentørhed
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner  (inkl. allergisk dermatitis )
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dyspnø, Forværret astma, Forværring af KOL
Hud og subkutane væv Periokulær hyperpigmentering
Vaskulære sygdomme Hypertension

* Benzalkoniumchlorid kan medføre punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. 

 

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder. 

Interaktioner

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt. 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder efter ca. 4 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal koncentration i kammervæsken efter ca. 30 minutter.
 • Den systemiske absorption er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml  (Nordic Prime) 046080
3 ml
369,40 123,13 12,31
(B) øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml  (Nordic Prime) 392067
3 x 3 ml
284,85 31,65 3,17

Substitution

øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
Bimatoprost "Stada" STADA Nordic, Bimatoprost, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
Lumigan Allergan, Bimatoprost, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

09.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...