Famciclovir "2care4"

J05AB09
 
 

Anvendelsesområder

Varicella-zoster-virus

 • herpes zoster og oftalmisk zoster hos immunkompetente voksne
 • herpes zoster hos immunkompromitterede voksne.   

    

Herpes simplex virus

 • primær og recidiverende genital herpes hos immunkompetente voksne
 • recidiverende genital herpes hos immunkompromitterede voksne
 • suppression af recidiverende genital herpes hos immunkompetente og immunkompromitterede voksne.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg famciclovir. 

Doseringsforslag

Herpes zoster 

 • Voksne
  • Immunkompetente
   • 500 mg 3 gange dgl. i 7 dage.
  • Immunkompromitterede
   • 500 mg 3 gange dgl. i 10 dage.
  • Bemærk
   • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Genital herpes 

Genital herpes  

Voksne  

Immun-kompetente 

Immun-kompromitterede 

Primær 

Behandling 

250 mg 3 gange dgl. i 5 dage 

Recidiverende 

Behandling 

125 mg 2 gange dgl. i 5 dage 

500 mg 2 gange dgl. i 7 dage 

Suppression 

250 mg 2 gange dgl. i højst 12 mdr.* 

500 mg 2 gange dgl. 

* Revurderingsperiode: Mindst 2 recidiver.

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele eller halve med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Indikation  

  GFR (ml/min)  

   

  Nedsat dosis 

  (voksne) 

  Herpes zoster  

   

   

  Immunkompetente 

  40-60 

  500 mg 2 gange dgl. i 7 dage  

  20-40 

  500 mg 1 gang dgl. i 7 dage 

  < 20 og efter hæmodialyse 

  250 mg 1 gang dgl. i 7 dage 

  Immunkompromitterede 

  40-60 

  500 mg 2 gange dgl. i 10 dage 

  20-40 

  500 mg 1 gang dgl. i 10 dage 

  < 20 og efter hæmodialyse 

  250 mg 1 gang dgl. i 10 dage 

  Genital herpes  

   

   

  Primær 

  Immunkompetente 

  20-40 

  250 mg 2 gange dgl. i 5 dage 

  < 20 og efter hæmodialyse 

  250 mg 1 gang dgl. i 5 dage 

  Recidiverende 

  • Immunkompetente

  < 20 og efter hæmodialyse 

  125 mg 1 gang dgl. i 5 dage 

  • Immunkompromitterende

  20-40 

  500 mg 1 gang dgl. i 7 dage 

  < 20 og efter hæmodialyse 

  250 mg 1 gang dgl. i 7 dage 

  Suppression af recidiverende 

  • Immunkompetente

  20-40 

  125 mg 2 gange dgl. 

  < 20 og efter hæmodialyse 

  125 mg 1 gang dgl. 

  • Immunkompromitterende

  20-40 

  500 mg 1 gang dgl. 

  < 20 og efter hæmodialyse 

  250 mg 1 gang dgl. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for aciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir eller valganciclovir. 

Forsigtighedsregler

Patienter med høj risiko for dissemeneret sygdom eller organpåvirkning bør have intravenøs behandling. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Angioødem  (fx ansigtsødem, periorbitalt ødem, pharyngealt ødem) Urticaria
Psykiske forstyrrelser Konfusion  (især hos ældre) Døsighed  (især hos ældre)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Palpitationer
Lever og galdeveje Kolestase
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Hud og subkutane væv Allergisk vasculitis, Alvorlige hudreaktioner  (fx Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse)
 • Kvalme, opkastning og leverpåvirkning ses hyppigere hos immunkompromitterede patienter end hos immunkompetente patienter, især ved høje doser.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Famciclovir "2care4"
Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og forøger plasmahalveringstiden.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4053

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Famciclovir er den orale prodrug af penciclovir.
 • I virusinficerede celler omdannes penciclovir til penciclovirtrifosfat vha. cellulære kinaser. Dette trifosfat hæmmer viral DNA-kæde-elongering ved kompetitiv hæmning af inkorporering af deoxiguanosintrifosfat i det voksende virale DNA, og dermed forhindres virusreplikation af viralt DNA.

Farmakokinetik

 • Famciclovir er en prodrug, som i tarmvæg og lever omdannes til den aktive substans penciclovir.
 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 45 minutter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 60 % udskilles gennem nyrerne som penciclovir.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 500 mg, Parallelimport (2care4)  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele eller halve.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 092886
21 stk. (blister)
813,80 38,75 58,13

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Famvir Phoenix, Famciclovir, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  500 mg  (2care4)

Præg:
Ingen data
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,6 x 18,3
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

4053. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. JAMA. 2010; 304(8):859-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736469 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

25.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...