Utrogestan®

G03DA04
 
 

Naturligt progesteron som supplement til østrogenbehandling hos postmenopausale kvinder med bevaret uterus. 

Anvendelsesområder

Som supplement til østrogenbehandling i peri- og postmenopausen. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 100 mg progesteron (mikroniseret). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 200 mg dgl. i mindst 12 dage pr. måned.
 • Større doser (300 mg dgl.) kan være nødvendige til visse kvinder, specielt hvis kvinden ønsker at have pauseblødning. I dette tilfælde kræves en større østrogendosis.

 

Bemærk:  

 • Dosis på 200 mg bør tages ved sengetid.
 • Kapslen synkes hel med et glas vand.
 • Ved højere dosis bør denne deles i to doser dgl., som tages om morgenen (100 mg) og ved sengetid (200 mg).

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Mamma- eller genitalcancer.
 • Tromboflebit.
 • Tromboemboliske lidelser.
 • Porfyri.
 • Svære leversygdomme som kolestatisk icterus, hepatitis, levercelletumorer, Rotor syndrom og Dubin-Johnson syndrom.
 • Sygdomme som påvirkes af steroider (fx svære dermatologiske tilstande, otosklerose, svær pruritus).
 • Apopleksi og cerebrale blødninger.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingsstart og regelmæssigt derefter bør kvinden have foretaget bryst- og gynækologisk undersøgelse samt cytologi af cervix. Der bør optages en komplet anamnese med oplysninger om familiær disposition for brystkræft og tromboemboliske hændelser.
 • Patienter med kardiovaskulære sygdomme bør overvåges nøje, da der er rapporteret en let øget risiko for disse sygdomme ved indtagelse af p-piller indeholdende østrogen/gestagen.
 • Forbigående døsighed eller svimmelhed kan optræde 1-4 timer efter indtagelsen. Svimmelhed og døsighed er hyppigere hos patienter med subterapeutiske østrogenniveauer end hos patienter med terapeutiske østrogenniveauer.
 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter med:
  • lidelser der kan forværres af væskeretention (fx hjertelidelser, nyrelidelser, epilepsi, migræne, astma)
  • depression i anamnesen
  • let til moderat leverdysfunktion
  • migræne
  • diabetes mellitus (glucosetolerancen kan forværres).
 • Hos kvinder med tendens til chloasma kan sygdommen forværres, hvis huden udsættes for naturligt eller kunstigt sollys.
 • Progesteron bør ikke anvendes i tilfælde af spontan abort eller ’missed abortion’.
 • Kan ikke anvendes til antikonception.
 • Kapslerne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for dette protein.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mastalgi.
Almindelige (1-10%) Palpitationer.
Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Hovedpine.
Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Tromboemboli  (cerebrovaskulære hændelser, retinal trombose).
Meget sjældne (< 0,01%) Synsforstyrrelser.
Leverpåvirkning  (reversibel).
Anafylaktisk reaktion.
Somnolens.
Ikke kendt Anæmi.
Abdominalsmerter.
Nedsat glucosetolerans.
Rygsmerter.
Mammacancer.
Sedation.
Depression.
Urinvejsinfektion.
Amenoré, Vaginitis, Vulvovaginale lidelser.
Purpura.
Lungeemboli, Tromboflebitis, Ødemer.

Interaktioner

 • Samtidig langvarig indtagelse (mere end 3 måneder) af antiepileptika (carbamazepin, hydantoiner) eller rifampicin kan nedsætte virkningen af progesteron og dermed mindske beskyttelsen af endometriet ved langvarig østrogenstimulation.
 • Aktivt kul kan nedsætte virkningen af progesteron.
 • Progesteron øger muligvis den terapeutiske, farmakologiske eller toksikologiske virkning af cyclosporin og theophylliner.

Graviditet

Ikke relevant.

Baggrund: Der er data for mange tusinde gravide eksponeret for orale kontraceptiva i første trimester uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. For systemisk eksponering af progesteron er mængden af data dog usikker. 

Referencer: 3711, 4098

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Ikke relevant.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Tilførslen af progesteron reducerer den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Cmax efter 1-4 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.
 • Samtidig indtagelse af føde øger biotilgængeligheden af progesteron.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) bløde kapsler 100 mg 552733
30 stk. (blister)
131,15 13,12

Foto og identifikation

Bløde kapsler  100 mg

Præg:
Ingen data
Kærv: Ingen data
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

25.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...