Utrogestan®

G03DA04
 
 

Naturligt progesteron som supplement til østrogenbehandling hos postmenopausale kvinder med bevaret uterus. 

Anvendelsesområder

Som supplement til østrogenbehandling i peri- og postmenopausen. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 100 mg progesteron (mikroniseret). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 200 mg dgl. i mindst 12 dage pr. måned.
 • Større doser (300 mg dgl.) kan være nødvendige til visse kvinder, specielt hvis kvinden ønsker at have pauseblødning. I dette tilfælde kræves en større østrogendosis.

 

Bemærk:  

 • Dosis på 200 mg bør tages ved sengetid.
 • Kapslen synkes hel med et glas vand.
 • Ved højere dosis bør denne deles i to doser dgl., som tages om morgenen (100 mg) og ved sengetid (200 mg).

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Mamma- eller genitalcancer.
 • Tromboflebit.
 • Tromboemboliske lidelser.
 • Porfyri.
 • Svære leversygdomme som kolestatisk icterus, hepatitis, levercelletumorer, Rotor syndrom og Dubin-Johnson syndrom.
 • Sygdomme som påvirkes af steroider (fx svære dermatologiske tilstande, otosklerose, svær pruritus).
 • Apopleksi og cerebrale blødninger.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingsstart og regelmæssigt derefter bør kvinden have foretaget bryst- og gynækologisk undersøgelse samt cytologi af cervix. Der bør optages en komplet anamnese med oplysninger om familiær disposition for brystkræft og tromboemboliske hændelser.
 • Patienter med kardiovaskulære sygdomme bør overvåges nøje, da der er rapporteret en let øget risiko for disse sygdomme ved indtagelse af p-piller indeholdende østrogen/gestagen.
 • Forbigående døsighed eller svimmelhed kan optræde 1-4 timer efter indtagelsen. Svimmelhed og døsighed er hyppigere hos patienter med subterapeutiske østrogenniveauer end hos patienter med terapeutiske østrogenniveauer.
 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter med:
  • lidelser der kan forværres af væskeretention (fx hjertelidelser, nyrelidelser, epilepsi, migræne, astma)
  • depression i anamnesen
  • let til moderat leverdysfunktion
  • migræne
  • diabetes mellitus (glucosetolerancen kan forværres).
 • Hos kvinder med tendens til chloasma kan sygdommen forværres, hvis huden udsættes for naturligt eller kunstigt sollys.
 • Progesteron bør ikke anvendes i tilfælde af spontan abort eller ’missed abortion’.
 • Kan ikke anvendes til antikonception.
 • Kapslerne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for dette protein.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mastalgi.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer.
Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Hovedpine.
Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Tromboemboli  (cerebrovaskulære hændelser, retinal trombose).
Meget sjældne (< 0,01 %) Synsforstyrrelser.
Leverpåvirkning  (reversibel).
Anafylaktisk reaktion.
Somnolens.
Ikke kendt Anæmi.
Abdominalsmerter.
Nedsat glucosetolerans.
Rygsmerter.
Mammacancer.
Sedation.
Depression.
Urinvejsinfektion.
Amenoré, Vaginitis, Vulvovaginale lidelser.
Purpura.
Lungeemboli, Tromboflebitis, Ødemer.

Interaktioner

 • Samtidig langvarig indtagelse (mere end 3 måneder) af antiepileptika (carbamazepin, hydantoiner) eller rifampicin kan nedsætte virkningen af progesteron og dermed mindske beskyttelsen af endometriet ved langvarig østrogenstimulation.
 • Aktivt kul kan nedsætte virkningen af progesteron.
 • Progesteron øger muligvis den terapeutiske, farmakologiske eller toksikologiske virkning af cyclosporin og theophylliner.

Graviditet

Ikke relevant.

Baggrund: Der er data for mange tusinde gravide eksponeret for orale kontraceptiva i første trimester uden tegn på uønsket fosterpåvirkning. For systemisk eksponering af progesteron er mængden af data dog usikker. 

Referencer: 3711, 4098

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Ikke relevant.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Tilførslen af progesteron reducerer den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60%.
 • Cmax efter 1-4 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.
 • Samtidig indtagelse af føde øger biotilgængeligheden af progesteron.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) bløde kapsler 100 mg 552733
30 stk. (blister)
131,15 13,12

Foto og identifikation

Bløde kapsler  100 mg

Præg:
Ingen data
Kærv: Ingen data
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4098. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738512 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

25.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...