Cloxacillin "Macure"

J01CF02
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling af infektioner forårsaget af penicillinaseproducerende meticillinfølsomme stafylokokker, fx:
  • Luftvejsinfektioner
  • Øre-, næse- og halsinfektioner
  • Renale infektioner
  • Urinvejsinfektioner
  • Meningitis
  • Infektioner i knogler og led
  • Endocarditis
  • Hudinfektioner med stafylokokker og/eller følsomme streptokokker.
 • Profylakse af infektioner ved ortopæd-, thorax- og neurokirurgi.

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g cloxacillin (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Behandling af infektioner 

 • Voksne
  • 1 g i.v. x 4 dgl.
  • Ved sværere infektioner op til 12 g dgl.
 • Børn
  • 0,1-0,2 g/kg legemsvægt i.v. dgl. fordelt på 4-6 doser. Højst 12 g dgl.

 

Profylakse af infektioner ved ortopæd-, thorax- og neurokirurgi 

 • Voksne
  • 2 g i.v. ved anæstesiens indledning.
  • Derefter 1 g i.v. hver 2. time under operationen.
  • Bør begrænses til brug under operationen eller i 24 timer

 

Indgivelse 

 • Intravenøs injektion
  • Injektionshastighed svarende til 3-4 minutter pr. 1 g cloxacillin.
 • Intravenøs infusion
  • Infusionshastighed på 20-30 minutter for en opløsning indeholdende 2 g cloxacillin.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Ved nedsat nyrefunktion bør undgås meget høje doser. Hvis behandling alligevel er nødvendig, bør symptomer på toksicitet monitoreres.
  • Ved både nedsat nyrefunktion og nedsat leverfunktion reduceres dosis til 50% af normal dosis.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ved både nedsat nyrefunktion og nedsat leverfunktion reduceres dosis til 50% af normal dosis. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Forsigtighed ved nyfødte pga. risiko for forhøjet bilirubin.
 • Natriumindhold
  • 1 hætteglas indeholder 2,2 mmol natrium, der svarer til 129 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Leukopeni.
Pseudomembranøs colitis.
Kolestatisk hepatitis.
Anafylaktisk reaktion.
Interstitiel nefritis.
Ikke kendt Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Encefalopati.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.

Interaktioner

 • Cloxacillin kan øge virkning/toksicitet af methotrexat pga. reduceret renal tubulær elimination.
 • Cloxacillin kan reducere warfarins antikoagulerende virkning, og dosisjustering af warfarin kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ikke tilstrækkelige specifikke data for cloxacillin. For det meget nært beslægtede dicloxacillin (ét chlorid-atom versus to chlorid-atomer) er der data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Referencer: 3711, 4731

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker baktericidt på:
   • Streptokokker
   • Pneumokokker
   • Stafylokokker.
  • Erhvervet resistens over for flg.:
   • Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
   • Methicillinresistente koagulasenegative stafylokokker.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 20 minutters i.v. indgivelse.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 minutter.
 • 70-80% udskilles gennem nyrerne, og 20-30% udskilles med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 1 g opløses i 20 ml sterilt vand i løbet af ca. 2 minutter.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 1 g opløses i 20 ml sterilt vand i løbet af ca. 2 minutter.
 • Opløsningen overføres til 100 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske og brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 4 timer i køleskab (2-8°C) og ved stuetemperatur (25°C); men bør anvendes straks.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 551489
10 x 1 g
623,75 124,75

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 7. oktober 2019)

 
 

Revisionsdato

23.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...