Fluzone®

J07BB
 
 

Anvendelsesområder

 • Vaccination (højdosis) mod influenza hos ældre ≥ 65 år.

 

Vaccinen er reserveret til ældre ≥ 85 år og ældre ≥ 65 år med allergi over for neomycin og gentamicin. 

 

Se endvidere EPI-NYT uge 38/39 2020 og SSI.dk

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder højdosis (60 mikrogram af hver virusstamme) influenzavirusantigener (3-valent).  

Doseringsforslag

Voksne ≥ 65 år 

 • 1 dosis á 0,5 ml i.m.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i musculus deltoideus.
 • ikke gives subkutant eller intravaskulært.


Forhold til andre vacciner
 

 • Der er ingen data for samtidig indgivelse af andre vacciner, men hvis det er påkrævet, skal vaccinerne gives i separate sprøjter i forskellige lemmer.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelse indtræder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder.
 • Vaccination bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i perioden oktober-november
 • De til vaccinefremstillingen anvendte virusstammer ændres som regel også fra år til år.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne, æg- og kyllingeproteiner, formaldehyd eller octoxinol-9. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

Før vaccination udspørges om tidligere anafylaktisk reaktion i forbindelse med indtagelse af hønseæg. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati.
Svimmelhed.
Smerter i ekstremiteter.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Okulær hyperæmi.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner.
Artralgi, Kramper.
Encefalomyelitis, Guillain-Barrés syndrom, Neuritis, Paræstesier.
Dyspnø.
Synkope, Vasculitis.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en immunreaktion med antistof. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

Influenzavirus 

 • Influenzavaccinen er inaktiveret og indeholder derfor ikke levende virus.
 • Influenzavirusantigenerne stammer fra influenza A- og influenza B-virus, som efter dyrkning i befrugtede hønseæg er inaktiveret med formaldehyd.
 • Influenzavirusantigener (3-valent) omfatter:
  • 2 influenza A-typer
  • 1 influenza B-type.

 

 • De anvendte virusstammer svarer år for år til WHO’s anbefalinger.

 

Håndtering 

 • Injektionssprøjten omrystes før brug.


Holdbarhed
 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

B (udleveres kun gennem Statens Serum Institut).Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 dosis. 5 eller 10 stk’s pakning.


 
 

Revisionsdato

21.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...