Fluzone®

J07BB
 
 

Anvendelsesområder

 • Vaccination (højdosis) mod influenza hos ældre ≥ 65 år.

 

Vaccinen er reserveret til ældre ≥ 85 år og ældre ≥ 65 år med allergi over for neomycin og gentamicin. 

 

Se endvidere EPI-NYT uge 38/39 2020 og SSI.dk

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder højdosis (60 mikrogram af hver virusstamme) influenzavirusantigener (3-valent).  

Doseringsforslag

Voksne ≥ 65 år 

 • 1 dosis á 0,5 ml i.m.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i musculus deltoideus.
 • ikke gives subkutant eller intravaskulært.


Forhold til andre vacciner
 

 • Der er ingen data for samtidig indgivelse af andre vacciner, men hvis det er påkrævet, skal vaccinerne gives i separate sprøjter i forskellige lemmer.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelse indtræder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder.
 • Vaccination bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i perioden oktober-november
 • De til vaccinefremstillingen anvendte virusstammer ændres som regel også fra år til år.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne, æg- og kyllingeproteiner, formaldehyd eller octoxinol-9. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination

Forsigtighedsregler

Før vaccination udspørges om tidligere anafylaktisk reaktion i forbindelse med indtagelse af hønseæg. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati.
Svimmelhed.
Smerter i ekstremiteter.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Okulær hyperæmi.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner.
Artralgi, Kramper.
Encefalomyelitis, Guillain-Barrés syndrom, Neuritis, Paræstesier.
Dyspnø.
Synkope, Vasculitis.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en immunreaktion med antistof. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

Influenzavirus 

 • Influenzavaccinen er inaktiveret og indeholder derfor ikke levende virus.
 • Influenzavirusantigenerne stammer fra influenza A- og influenza B-virus, som efter dyrkning i befrugtede hønseæg er inaktiveret med formaldehyd.
 • Influenzavirusantigener (3-valent) omfatter:
  • 2 influenza A-typer
  • 1 influenza B-type.

 

 • De anvendte virusstammer svarer år for år til WHO’s anbefalinger.

 

Håndtering 

 • Injektionssprøjten omrystes før brug.


Holdbarhed
 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

B (udleveres kun gennem Statens Serum Institut).Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 dosis. 5 eller 10 stk’s pakning.


 
 

Revisionsdato

21.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. april 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...