Nipruss

C02DD01
 
 

Antihypertensiva med virkning på glatte muskler i arterier og vener. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af hypertensiv krise hos voksne
 • Kontrolleret intraoperativ hypotension hos voksne.

 

Nitroprussid er ikke egnet til permanent behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 ampul indeholder 60 mg natriumnitroprussiddihydrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Startdosis 0,2 mikrogram/min/kg legemsvægt.
 • Fordobles hver 3.-5. minut til ønsket blodtryksniveau.
 • Maksimal døgndosis 1,0-1,5 mg/kg legemsvægt.

 

Bemærk: 

 • Ældre patienter har ofte brug for lavere doser.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af thiocyanat-niveauer, særligt hvis infusionen gives over flere dage. Ved høje doser allerede inden for 24 timer. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Alle patienter med nedsat leverfunktion skal overvåges for tegn på cyanidforgiftning. Cyanidet, der frigives fra nitroprussid, metaboliseres hovedsageligt af leverenzymer og kan ophobes hos patienter med stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Kompenserende hypertension fx som forårsaget af coarctatio aortae eller arteriovenøs shunt.
 • Lebers synsnerveatrofi.
 • Tobaksamblyopi.
 • Vitamin B12-mangel.
 • Metabolisk acidose.
 • Hypotyroidisme.
 • Ikke korrigeret anæmi.

Forsigtighedsregler

 • Ekg skal monitoreres løbende under behandlingen.
 • Hæmodynamiske parametre skal overvåges hos relevante patienter.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier Palpitationer, Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus
Det endokrine system Hypotyroidisme
Øjne Miosis
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Toleransudvikling Kraftesløshed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Nedsat iltmætning
Metabolisme og ernæring Acidose, Lactatacidose Nedsat appetit
Nervesystemet Koma, Paralyse, Svimmelhed Hovedpine, Hyperrefleksi
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion, Nervøsitet, Psykose Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Inkontinens
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Vaskulære sygdomme Hypotension  alvorlig

Interaktioner

Samtidig behandling med følgende stoffer kan øge den blodtrykssænkende virkning af nitroprussid: 

 • vasodilatorer
 • antihypertensive stoffer
 • PDE 5-hæmmere indenfor de sidste 48 timer
 • beroligende midler
 • bedøvelsesmidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Cyanidforgiftning kan i ekstremt sjældne tilfælde forekomme hos patienter med lever- og/eller nyreinsufficiens eller efter flere dages behandling.  

Kan undgås ved samtidig indgivelse af en thiosulfat-infusion. Herved metaboliseres cyanid til thiocyanat, der er ca. 100 gange mindre giftigt sammenlignet med cyanid. 

 

Cyanidforgiftning: Behandling med 4-dimethyl-aminophenol-hydrochlorid (4-DMAP) 3-4 mg/kg i.v. (producerer methemoglobin) anbefales som en kortvirkende modgift. Dette efterfølges af en infusion af natriumthiosulfat, 50-100 mg/kg legemsvægt. 

 

Thiocyanat-forgiftning: Nitroprussid seponeres. Om nødvendigt kan thiocyanat fjernes fra kroppen via dialyse. 

Farmakodynamik

Nitroprussid er en potent arterie- og venedilatator. Virker afslappende på den glatte muskulatur i de perifere arterier og vener samt på cerebral-, koronar- og nyrearterierne. 

Farmakokinetik

 • Nitroprussid metaboliseres hurtigt til cyanid, hvoraf 30-50 % kan påvises i blodet, resten i vævet.
 • Cyanid omdannes til thiocyanat, som udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Pulveret i 1 ampul opløses i sterilt vand eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
  Advarsel: Denne koncentrerede opløsning må ikke anvendes ufortyndet.
 • Koncentreret opløsning fortyndes yderligere med isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Der skal benyttes farvede sprøjter og slanger for at beskytte den brugsfærdig infusionsvæske mod lys under indgivelse.
 • Infusionsvæsken gives intravenøst vha. sprøjtepumpe eller Infusomat, se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.


Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 16 timer ved 25°C beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 60 mg 485398
5 stk.
5.376,85 1.075,37 896,14

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

24.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...