Benzoylperoxid/Clindamycin "2care4"

D10AF51
 
 

Kombinationspræparat til behandling af acne vulgaris. 

Anvendelsesområder

Let til moderat acne vulgaris, især inflammerede læsioner. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 50 mg benzoylperoxid og 10 mg clindamycin (som phosphat). 

Doseringsforslag

Voksne og unge > 12 år 

 • Appliceres i et tyndt lag 1 gang dgl. om aftenen efter, at huden er vasket og skyllet omhyggeligt.
 • Behandlingens varighed bør ikke overstige 12 uger i træk.

Kontraindikationer

Allergi over for clindamycin, benzoylperoxid eller hjælpestofferne.  

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes på beskadiget hud, i øjenregionen, på slimhinder eller ved atopisk dermatitis.
 • Forsigtighed til patienter med regional enteritis, colitis ulcerosa eller med antibiotika-relateret colitis i anamnesen. Ved forekomst af langvarig eller betydelig diarré eller hvis patienten får abdominalkramper, bør behandling omgående seponeres, da symptomerne kan være tegn på antibiotika-relateret colitis.
 • Solbadning eller brug af solarium bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Erytem, Hudafskalning, Tør hud.
Almindelige (1-10 %) Brændende og stikkende fornemmelse i huden.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Kontaktdermatitis.
Paræstesier.
Ikke kendt Abdominalsmerter, Colitis, Hæmoragisk diarré.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

Bemærk: Benzoylperoxid kan affarve tøj. 

Interaktioner

 • Ved samtidig applikation af isotretinoin og benzoylperoxid oxideres isotretinoin.
 • Forhøjet INR og/eller blødning er rapporteret hos patienter i behandling med clindamycin i kombination med vitamin K-antagonister (bl.a. warfarin). Monitorering er derfor påkrævet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For clindamycin er der data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk (mindst 700 systemisk) administration uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Èt metodologisk tvivlsomt studie angiver en lille øget risiko for medfødte misdannelser. 

Referencer: 1550, 3711, 3715, 3716, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Benzoylperoxid 

 • Virker antibakterielt over for Cutibacteriumacnes og har tillige en komedolytisk og keratolytisk effekt.

Clindamycin 

 • Virker bakteriostatisk over for bl.a. anaerobe grampositive bakterier som Cutibacterium acnes.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses eller udsættes for frost.
 • Efter udlevering fra apotek: Må opbevares ved højst 25°C.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 2 måneder.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) gel 10 mg/g + 50 mg/g  (2care4) 447933
30 g
139,15 4,64
(B) gel 10 mg/g + 50 mg/g  (2care4) 482628
60 g
339,65 5,66

Substitution

gel 10 mg/g + 50 mg/g
Clindoxyl GSK Pharma, Benzoylperoxid, Clindamycin, gel 10+50 mg/g
Indoxyl (Parallelimport), Benzoylperoxid, Clindamycin, gel 10+50 mg/g
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3715. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet. 2003; 361(9362):983-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660054 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

11.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...