Flixonase

R01AD08
 
 
Syntetisk glukokortikoid til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsedråber, suspension, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 400 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 16 år. Indholdet af en enkeltdosisbeholder a 0,4 ml fordeles i begge næsebor 1-2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Skal omrystes inden brug
 • Ved næsepolypper fjernes store polypper først
 • Ved dosering 1 gang dgl. bør dosis tages om morgenen
 • Ved opnået effekt bør dosis forsøges reduceret til den lavest mulige, der kan opretholde effekten
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.
 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 16 år.

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal irritation, Tørhed i næsen, Ændret lugtesans
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder ansigtsødem, bronkospasme og anafylaktisk reaktion)
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal septumperforation
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn
Luftveje, thorax og mediastinum Nasale ulcera
 • Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af fluticasonpropionat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for intranasal behandling data for mere end 1.600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3861

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

Absorberes fra luftvejene. En ringe sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme, men biotilgængeligheden er negligeabel pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning af foliepose: Kan opbevares i højst 4 uger.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
næsedråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm)
1 mg/ml
1 mg/ml  (Paranova Danmark)
1 mg/ml  (Medartuum)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) næsedråber, suspension 1 mg/ml  (Orifarm) 464720
28 x 0,4 ml
460,00 41,07 8,21
(B) næsedråber, suspension 1 mg/ml 397589
28 x 0,4 ml
415,95 37,14 7,43
(B) næsedråber, suspension 1 mg/ml  (Paranova Danmark) 374013
28 x 0,4 ml
485,85 43,38 8,68
(B) næsedråber, suspension 1 mg/ml  (Medartuum) 399429
28 x 0,4 ml
488,50 43,62 8,72

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3861. Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138(1):97-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

24.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...