Melatonin "Alternova"

N05CH01
 
 

Naturligt forekommende søvnregulerende hormon. 

Anvendelsesområder

 • Kortvarig behandling af jetlag hos voksne.
 • Behandling af søvnløshed hos børn og unge i alderen 6-17 år med ADHD, hvor foranstaltninger til søvnhygiejne ikke har været tilstrækkelige.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg melatonin. 

Doseringsforslag

Jetlag

Voksne. Individuel dosering. Sædvanligvis 1-5 mg dgl. i højst 5 dage. Dosis kan evt. øges til 6 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Første dosis indtages efter ankomst mellem kl. 20 og kl. 4 lokal tid. Der bør højest gennemføres 16 behandlinger per år.
 • Manglende erfaring vedr. anvendelse på indikationen jetlag til børn og unge under 18 år.

Søvnløshed ved ADHD

Børn og unge 6-17 år. Initialt 1-2 mg ½-1 time før sovetid. Dosis kan øges med 1 mg pr. uge til højst 6 mg. 

 

Bemærk: 

 • Effekten af behandlingen bør vurderes 3 måneder efter behandlingsstart og derefter regelmæssigt (mindst hver 6. måned). Regelmæssige seponeringsforsøg anbefales, fx en gang årligt.
 • Erfaring savnes vedr. behandling længere end 3 år.
 • Erfaring savnes vedr. anvendelse på indikationen søvnløshed ved ADHD til voksne.

Administration

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Tages 2 timer før eller efter et måltid.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion pga. manglende erfaring. Anbefales ikke ved stærkt nedsat nyrefunktion. Ingen tegn på akkumulering ved stabil hæmodialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. Ved nedsat leverfunktion er der set markant forhøjede niveauer af endogent melatonin i dagtimerne. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Autoimmune sygdomme 

Begrænset erfaring hos patienter med autoimmune sygdomme. Sporadiske rapporter om forværring af sygdommen. 

 

Blodsukker 

Enkelte rapporter om påvirkning af blodsukkerkontrollen ved indtag af melatonin i forbindelse med kulhydratholdige måltider. Ved diabetes og nedsat glucosetolerance bør melatonin indtages mindst 2 timer (og gerne 3 timer) før eller efter et måltid. 

 

Døsighed 

Melatonin kan medføre døsighed. Opmærksomhed på evt. situationer, hvor dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko. 

 

Kramper 

Øget hyppighed af krampeanfald har været associeret med anvendelse af melatonin ved eksisterende krampetendens (fx epilepsi), men sammenhængen er usikker. 

Bivirkninger

Generelt er der kun set milde bivirkninger ved kortvarig brug af melatonin, selv ved meget høje doser (4811). Oftest: 

 • Døsighed
 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Svimmelhed.

 

Et studie har vist negativ påvirkning af glucosetolerancen ved administration af melatonin (både morgen og aften), hvilket kan have betydning ved eksisterende nedsat glucosetolerance (4812)

Enkelte tilfælde af bl.a. autoimmun hepatitis (4813) og gynækomasti (4814) er rapporteret, men en kausal sammenhæng med anvendelsen af melatonin er usikker. 

Humørforstyrrelser (nedtrykthed) er forekommet og et studie har vist øget aggressivitet sammenlignet med placebo (4815)

Ældre kasuistikker har associeret eksogent melatonin med øgede tilfælde af kramper ved eksisterende krampetendens, men et senere metastudie fandt, at den sparsomme data ikke kunne påvise en sammenhæng (4816)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Melatonin "Alternova"
 • Fluvoxamin øger AUC for melatonin med en faktor 17 pga. hæmning af bl.a. CYP1A2. Kombinationen bør undgås. Andre midler, der hæmmer eller inducerer CYP1A1 og CYP1A2, kan henholdsvis øge og sænke plasmakoncentrationen af melatonin. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Melatonin kan forstærke den sedative virkning af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler.
 • Alkohol bør ikke indtages sammen med melatonin, da den søvnregulerende effekt nedsættes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Melatonin "Alternova". Virkningen af Melatonin "Alternova" nedsættes.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Melatonin "Alternova".  

Virkningen af Melatonin "Alternova" nedsættes. 

Farmakodynamik

Melatonin er det naturligt forekomne søvnregulerende hormon. Effekten skyldes påvirkning af melatoninreceptorerne - hovedsageligt MT1 og MT2, der regulerer søvn og døgnrytme. 

Der er ikke udført væsentlige farmakodynamiske studier af eksogent tilført melatonin. En evt. påvirkning af den endogene sekretion af melatonin og dermed den neuroendokrine akse er ukendt, ligesom der mangler viden om effekterne ved langtidsanvendelse. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15 %.
 • Samtidig fødeindtag kan øge absorptionen næsten 2 gange.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 50 min.
 • Stor individuel variation på den maksimale plasmakoncentration.
 • Metaboliseres i leveren, hovedsageligt via CYP1A1 og CYP1A2.
 • Plasmahalveringstid 30-60 min.
 • Ca. 1-2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original beholder for at beskytte mod lys og fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 2 mg, Alternova  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages 2 timer før eller efter et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 2 mg
Melatonin "Alternova"
042964
30 stk.
149,50 4,98 4,98
(A) filmovertrukne tabletter 2 mg
Melatonin "Alternova"
164621
100 stk.
443,40 4,43 4,43

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
2
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

4815. Liu J, Zhong R, Xiong W et al. Melatonin increases reactive aggression in humans. Psychopharmacology (Berl). 2017; 234(19):2971-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28733812 (Lokaliseret 17. oktober 2023)


4811. Andersen LPH, Gögenur I, Rosenberg J et al. The Safety of Melatonin in Humans. Clinical Drug Investigation. 2016:169-75, https://link.springer.com/article/10.1007/s40261-015-0368-5 (Lokaliseret 17. oktober 2023)


4812. Rubio-Sastre P, Scheer FA, Gómez-Abellán P et al. Acute melatonin administration in humans impairs glucose tolerance in both the morning and evening. Sleep. 2014; 37(10):1715-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25197811 (Lokaliseret 17. oktober 2023)


4816. Jain S, Besag FM. Does melatonin affect epileptic seizures?. Drug Saf. 2013; 36(4):207-15, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23532506 (Lokaliseret 17. oktober 2023)


4814. De Bleecker JL, Lamont BH, Verstraete AG et al. Melatonin and painful gynecomastia. Neurology. 1999; 53(2):435-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10430450 (Lokaliseret 17. oktober 2023)


4813. Hong YG, Riegler JL. Is melatonin associated with the development of autoimmune hepatitis?. J Clin Gastroenterol. 1997; 25(1):376-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9412927 (Lokaliseret 17. oktober 2023)

 
 

Revisionsdato

15.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...