Carexarit

Udgået: 15.11.2021
N02CX02
 
 
Middel til migræneprofylakse og menopausale hedestigninger.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af migræne.
 • Menopausale hedestigninger, når østrogenbehandling ikke tåles.
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 25 mikrogram clonidinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Migræneprofylakse og menopausale hedestigninger 

 • Voksne. Initialt 25 mikrogram 2 gange dgl.
 • Efter 2 uger kan dosis gradvis øges til højst 75 mikrogram 2 gange dgl.
 • Fuld behandlingseffekt kan forventes efter 2-4 uger.
 • Ved seponering bør dosis gradvis nedsættes over 2-4 dage.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge. 

Kontraindikationer

 • Bradyarytmi forårsaget af syg sinusknude eller AV-blok af 2. eller 3. grad.
 • Fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Ved pludselig seponering efter høje doser er beskrevet vanskelig kontrollerbar blodtryksstigning, takykardi, tremor og andre symptomer på grund af høje koncentrationer af cirkulerende katekolaminer. Tilstanden kan behandles med genoptagelse af behandlingen eller indgift af α-receptorblokerende midler. Behandling af tilstanden med β-receptorblokerende midler er kontraindiceret, da dette vil øge den perifere vasokonstriktion.
 • Mild til moderat bradyarytmi
 • Cirkulationsforstyrrelser (cerebrale eller perifere)
 • Depression
 • Polyneuropati
 • Alvorlig hjertesygdom.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er milde og forsvinder ofte ved fortsat behandling.
Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed.
Svimmelhed.
Sedation.
Ortostatisk hypotension.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Mundhulegener, Obstipation, Opkastning.
Træthed.
Hovedpine.
Depression, Søvnforstyrrelser.
Erektil dysfunktion.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Paræstesier.
Hallucinationer.
Raynauds syndrom.
Sjældne (0,01-0,1 %) AV-blok.
Akkommodationsbesvær.
Gynækomasti.
Ikke kendt hyppighed Konfusion.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med antipsykotika med α-adrenerg virkning eller tricykliske antidepressiva kan fremkalde eller forværre ortostatisk hypotension. Kombinationen af clonidin og tricykliske antidepressiva kan også medføre en reduceret blodtrykssænkende virkning af clonidin.
 • Additiv effekt af clonidin og andre antihypertensiva, så den blodtryks-nedsættende effekt øges. Dette kan udnyttes terapeutisk for diuretika, vasodilatorer, β-blokkere, calcium antagonister og ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med stoffer med negative kronotrope eller dromotrope virkninger, såsom β-blokkere, calciumantagonister eller digitalisglykosider, kan forårsage eller forbedre bradykardi.
 • Den hypertensive reaktion efter pludselig seponering af clonidin forstærkes af β-blokkere, se β-receptorblokerende midler.
 • Kombination af clonidin og cyclosporin kan øge virkningen af ciclosporin.
 • Clonidin forstærker virkningen af:
  • alkohol
  • hypnotika
  • anxiolytika.
 • Antidoten phentolamin kan i visse tilfælde nedsætte den α2-receptor medierede effekt af clonidin dosis-afhængigt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 7,5%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos ammede børn, men i tre tilfælde er der bestemt terapeutiske plasmakoncentrationer hos ammede børn, og amning frarådes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).

Forgiftning

Behandling: Adrenerg α-receptorblokade (phentolamin). 

Farmakodynamik

Agonist over for α2-adrenoceptorer og såkaldte imidazolin-receptorer, såvel perifert som centralt. Den centrale hæmning af noradrenerg neurotransmission dominerer generelt over den perifere stimulation af α2-adrenoceptorer. I 2 mindre pædiatriske forsøg med migræne påvistes ingen effekt af clonidin. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 65%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 2,8 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid 5-25 timer.
 • 40-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 25 mikrogram (kan dosisdisp.) 197189
112 stk. (blister)
Udgået 15-11-2021

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  25 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 5,5 x 5,5
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...