Marcain Spinal

N01BB01
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen beregnet til spinalanæstesi.  

Anvendelsesområder

Spinalanæstesi fx ved operationer på underekstremiteterne med en varighed på 3-4 timer eller nedre abdominal kirurgi med en varighed på 2-3 timer, når motorisk blokade med muskelafslappelse er ønskelig.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg bupivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 15-20 mg injiceres i subarachnoidalrummet på lumbalt niveau. Til sectio caesarea anvendes normalt 5-12,5 mg. Der kan anvendes intermitterende mindre doser ved anvendelse af spinalkateter..
 • Børn < 5 kg legemsvægt. 0,40-0,50 mg/kg.
 • Børn 5-15 kg legemsvægt. 0,30-0,40 mg/kg.
 • Børn > 15 kg legemsvægt. 0,25-0,30 mg/kg.
 • Bemærk: Anslagets udbredelse og varighed er afhængig af den injicerede mængde og af patientens lejring. Udbredelsen af blokaden kan påvirkes ved tilsætning af glucose til lokalanalgetikum.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Spinalanæstesi bør ikke anvendes ved lokale infektioner i eller omkring injektionsstedet, ved fixeret kardiel minutvolumen, fx kardielle klapstenoser eller ved akut sygdom i centralnervesystemet.
 • Spinalanæstesi bør ikke anvendes til patienter, som er i manifest eller truende shock, har koagulationsforstyrrelser eller er i behandling med orale antikoagulantia eller heparin, bortset fra lavdosisheparin.
 • Ved tvivl om patientens kredsløbsreserver, kan epiduralanæstesi fremfor spinalanæstesi vælges, da svær hypotension lettere kan imødegås på grund af den længere anslagstid. Alternativt kan spinalanæstesi administreres intermitterende via et subarachnoidalt kateter, som muliggør mindre hæmodynamisk effekt.
 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amid-typen.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed tilrådes for ældre patienter, ved dårlig almentilstand og kardiel komorbiditet - specielt AV-blok.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Bradykardi.
Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10 %) Opkastning.
Hovedpine.
Inkontinens, Urinretention.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Muskelsvaghed, Rygsmerter.
Parese, Paræstesier.
Respirationsdepression.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hjertestop.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Arachnoiditis, Utilsigtet total spinalblok.
Neuropati, Paralyse, Paraplegi.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokade eller cerebrospinal lækage.
 • Ved utilsigtet høj udbredelse af anslag af spinalanalgesi til de cervikale segmenter kan der ses respirationsmuskelparalyse og udtalt blodtryksfald.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund. Spinalanæstesi foretrækkes frem for generel anæstesi til kirurgi - herunder sectio caesaria - af gravide kvinder, men den maksimale kumulerede dosis skal nøje iagttages og overholdes. 

Den eksisterende evidens tillader ikke et egentligt risikoestimat. Nogle få publicerede kasuistikker har observeret coincidens af spinalanæstesi og nedsat føtal hjertefrekvens. Det er tvivlsomt, om der i disse tilfælde er tale om kausal sammenhæng. Der er ingen publiceret evidens om uønsket fosterpåvirkning i øvrigt. 

Referencer: 1550, 3966, 4322

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser producerer fortsat sensorisk (især nociceptiv) blokade, men reducerer motorisk blokade.
 • Anæstesi indtræder 5-10 minutter efter subarachnoidal inj. og er oftest fuldstændig efter ca. 20 minutter, men anslagstider op til 45 minutter kan ses. Virkningsvarighed 2-3 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes langsomt fra subarachnoidalrummet.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer, hos nyfødte forlænget med op til 8 timer.
 • < 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 5-6.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 179602
5 x 4 ml
331,40

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4322. Sultan P, Murphy C, Halpern S et al. The effect of low concentrations versus high concentrations of local anesthetics for labour analgesia on obstetric and anesthetic outcomes: a meta-analysis. Can J Anaesth. 2013; 60(9):840-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23925722 (Lokaliseret 12. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

03.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...