Lagevrio

J05A
 
 

Prodrug. Antiviralt middel, der hæmmer virusreplikationen. 

Anvendelsesområder

Behandling af mild til moderat COVID-19 hos voksne med: 

 • Positiv PCR-test for SARS-COV-2
 • Ikke noget behov for behandling med ilt
 • Øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19.

 

Alle tre kriterier skal være opfyldt for at behandle med molnupiravir. 

Vedr. øget risiko for alvorligt forløb, se Sundhedsstyrelsens anbefaling

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 200 mg molnupiravir. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 800 mg hver 12. time i 5 dage.

 

Bemærk: 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Synkes hele.
 • Kapslerne kan om nødvendigt åbnes.
 • Umiddelbart før indtagelse kan indholdet opslæmmes i vand.
 • Indholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Glemt dosis tages hurtigst muligt og senest 10 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Hududslæt

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Prækliniske studier antyder et teratogent potentiale. 

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Der bør anvendes sikker kontraception under behandlingen og 4 dage efter sidste dosis. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Molnupiravir er en prodrug, der metaboliseres til ribonukleosid-analogen ribonukleoside triphosphat (NHC-TP).
 • NHC-TP indbygges i SARS-CoV-2 virussens RNA, hvilket resulterer i ophobede fejl i dannelsen af nye virus, som i sidste ende hæmmer virussens evne til at dele sig. Virkningsmekanisme kaldes viral error catastrophe eller viral lethal mutagenesis.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration af NHC-TP efter 1,5 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,3 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) hårde kapsler 200 mg 422068
40 stk.

Foto og identifikation

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
Ingen data
Kærv: Ingen data
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...