Pivmecillinamhydrochlorid "Paranova"

J01CA08
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg pivmecillinamhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Urinvejsinfektioner 

Voksne 

 • Akut ukompliceret cystitis
  • 400 mg 3 gange dgl. i 3 dage
 • Akut kompliceret cystitis
  • 400 mg x 3 i 5 dage
 • Akut pyelonefritis
  • 400 mg 3 gange dgl. i 7-10 dage.

Børn 

 • 20 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.
 • Ved alvorlige infektioner kan gives dobbelt dosis.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand
 • Bør tages med rigeligt vand i stående eller siddende stilling for at undgå irritation og sår i spiserøret
 • Kan tages med eller uden mad

Kontraindikationer

 • Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner.
 • Strikturer i øsofagus og/eller obstruktive forandringer i gastro-intestinalkanalen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Ved porfyri, da der kan være risiko for akutte anfald af porfyri.
 • Pivmecillinam kan pga. pivoxy-gruppen medføre fald i serum-carnitin, hvilket kan være alvorligt hos personer med visse genetiske metabolismeanomalier, som ses hyppigt hos færinger, se Orientering til praktiserende læger om CTD blandt færinger bosat i Danmark.
 • Ved diarré under eller efter behandlingen bør risikoen for pseudomembranøs colitis overvejes.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Penicillin cave dækker alle penicilliner (inkl. kombinationspræparater). Der gives et penicillin, hvor det overses, at det også er omfattet af cave, fordi lægemidlets navn ikke associeres med penicillin. Allergiske symptomer og i værste fald anafylaktisk shock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Det reproduktive system og mammae Vaginal candidiasis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Clostridioides difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus Dyspepsi, Opkastning, Orale ulcera, Øsofagitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion Urticaria
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Drug fever
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis

Klassebivirkninger relateret til β-laktamantibiotika omfatter: 

 • Forhøjet ALAT/ASAT, forhøjet bilirubin, neutropeni og eosinofili.

Interaktioner

 • Mecillinams baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Mecillinam kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af mecillinam.
 • Samtidig indgift af allopurinol øger risikoen for allergiske hudreaktioner.
 • Samtidig behandling med valproat eller andre lægemidler, som frigør pivalinsyre, bør undgås pga. risiko for øget udskillelse af carnitin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 40.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3742, 3743, 4731

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et estimat af udskillelse i modermælk. Generelt udskilles penicilliner kun i ringe grad i mælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Virker på gramnegative stave som fx:
  • E. coli
  • Klebsiella spp.
  • Enterobacter spp.
  • Salmonella spp.
  • Shigella spp.
  • Yersinia spp.

Farmakokinetik

 • Pivmecillinam er en prodrug, der omdannes til den aktive form mecillinam.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 70 minutter.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 200 mg, Parallelimport (Paranova Danmark)  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Bør tages med rigeligt vand i stående eller siddende stilling for at undgå irritation og sår i spiserøret.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark) 468128
120 stk. (blister)
665,40 5,55 16,64

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Penomax Orion Pharma, Pivmecillinam, filmovertrukne tabletter 200 mg
Selexid Karo Pharma, Pivmecillinam, filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  200 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
137,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,6 x 9,6
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 3. marts 2022)


3742. Nørgaard M, Skriver MV, Sørensen HT et al. Risk of miscarriage for pregnant users of pivmecillinam: a population-based case-control study. APMIS. 2008; 116(4):278-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18397462 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3743. Vinther Skriver M, Nørgaard M, Pedersen L et al. Pivmecillinam and adverse birth and neonatal outcomes: a population-based cohort study. Scand J Infect Dis. 2004; 36(10):733-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15513399 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

01.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...