Lipomeg

Udgået: 01.05.2023
C10AX06
 
 

Middel til behandling af hypertriglyceridæmi

Anvendelsesområder

 • Hypertriglyceridæmi
 • Endogen hypertriglyceridæmi
  • som kosttilskud, når kosttiltag alene er utilstrækkeligt til at give et passende respons:
   • type IV i monoterapi
   • type IIb/III i kombination med statiner, når kontrol af triglycerider er utilstrækkelig.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 1.000 mg omega-3-syreethylestre 90. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 2.000 mg dgl.
 • Ved utilstrækkelig respons, kan dosis øges til 4.000 mg dgl.

 

Bemærk 

 • Synkes hele
 • Tages med mad for at undgå gastro-intestinale gener
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år
 • Begrænsede data vedr. ældre > 70 år.

Nedsat leverfunktion

 • Ved tegn på leverskader bør ALAT- og ASAT-niveauer overvåges, især ved dosis på 4.000 mg dgl.
 • Begrænset erfaring ved nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Pga. moderat stigning i blødningstid ved dosis på 4.000 mg dgl. skal patienter i antikoagulerende behandling overvåges, og dosis af antikoagulant justeres om nødvendigt.
 • Der skal tages højde for den øgede blødningstid ved høj blødningsrisiko pga. alvorligt traume, kirurgisk indgreb, etc.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved kendt overfølsomhed over for fisk.
 • Kapslerne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener  (som meteorisme, abdominalsmerter, obstipation, diarré, dyspepsi, flatulens, gastro-øsofageal refluks, kvalme eller opkastning)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning Smagsforstyrrelser
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica, Hyperglykæmi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Hudkløe

Interaktioner

Protrombintiden, INT, skal kontrolleres, når omega-3-syreethylestre 90 kombineres med warfarin, eller når behandling med omega-3-syreethylestre 90 stoppes. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Omega-3-syreethylestre 90 er ringe substrater for enzymer ansvarlige for triglyceridsyntese, og de hæmmer esterificering af andre fedtsyrer. Det medfører en reduktion af syntesen af triglycerider i leveren.
 • Stigningen i peroxisomers β-oxidering af fedtsyrer i leveren bidrager også til faldet i triglycerider ved at reducere mængden af frie fedtsyrer, der er tilgængelige for deres syntese. Hæmningen af denne syntese sænker VLDL.
 • Omega-3-syreethylestre kan forøge LDL-kolesterol ved hypertriglyceridæmi og medføre en lille stigning i HDL-kolesterol, som ikke er konsistent.

Farmakokinetik

 • Absorberes som ethylestre
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren via oxidation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • 1 kapsel indeholder 1.000 mg omega-3-syreethylestre 90, der hovedsagelig består af 840 mg ethylestre af eicosapentaensyre (EPA) (465 mg) og docosahexaensyre (DHA) (375 mg).

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 120 dage.

Håndtering af kapsler og tabletter

bløde kapsler 1000 mg, Strides Nordic  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) bløde kapsler 1000 mg 556637
100 stk.
Udgået 01-05-2023

Foto og identifikation

Foto

Bløde kapsler  1000 mg

Præg:
740
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

21.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...