Livostin

S01GX02
 
 

Antihistaminikum til lokal anvendelse med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 0,5 mg levocabastin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 2 år 

  • 1 dråbe i hvert øje 2 gange dgl.
  • Dosis kan øges til 1 dråbe 3-4 gange dgl.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Må ikke anvendes ved allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Hvis kontaktlinser anvendes, bør man vente med at indsætte kontaktlinsen til mindst 15 min. efter applikation af øjendråben, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Sløret syn, Øjensmerter Øjenirritation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Øjenlågsødem
Meget sjældne (< 0,01 %)
Øjne Conjunctivitis, Okulær hyperæmi Blefaritis, Konjunktivalt ødem, Tåreflåd, Øjenkløe
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitet Urticaria
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Palpitationer
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.   

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er data for 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende antihistamin. Selektiv H1-receptorantagonist. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

  • Bemærk: Øjendråberne omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage.

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Levocabastin.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
øjendråber, suspension 0,5 mg/ml  (Orifarm)
Konservering
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved allergisk conjunctivitis. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) øjendråber, suspension 0,5 mg/ml  (Orifarm) 137915
4 ml
ikke fast pris

Substitution

øjendråber, suspension 0,5 mg/ml
Benaliv McNeil, Levocabastin, øjendråber, suspension 0,5 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

02.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. januar 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...