Pebermynteolie

Revideret: 03.03.2023

Indledning 

Består af den ekstraherede olie fra blade af Mentha piperita (pebermynte) eller Mentha arvensis (japansk mynte). Det aktive indholdsstof, som har spasmolytisk aktivitet, er menthol, et cyklisk monoterpen, der har calciumionblokerende virkning. Pebermynteolie er standardiseret til at indeholde > 44 % frit menthol. 

 

Anvendelse 

Indvortes 

Naturlægemiddel ved fordøjelsesbesvær og luftophobning i mave-tarm-kanalen. 

 

Udvortes 

Naturlægemiddel ved ømme muskler og lette muskelsmerter. 

 

Inhalation 

Naturlægemiddel til indånding ved forkølelsesgener. 

 

Evidens for virkning 

Der er utilstrækkelig evidens for effekt ved fordøjelsesbesvær og luftophobning, og der er ingen evidens for gavnlig effekt ved udvortes brug af pebermynteolie eller for, at inhalation af pebermynteolie mindsker forkølelsesgener. 

 

En metaanalyse, som omfattede 5 kontrollerede undersøgelser, kunne demonstrere en signifikant symptombedring hos patienter med irritabel tyktarm, som fik pebermynte (som kapsler) sammenlignet med placebo (988). Kvaliteten af de inkluderede undersøgelser var dog dårlig, og undersøgelserne var alle af meget kort varighed (≤1 måned). Dosis var 0,2-0,4 ml olie 3 gange dgl. Der synes at være belæg for at pebermynte kan hæmme kvalme induceret af kemoterapi (5853)

 

Bivirkninger 

Menthol kan give allergisk kontaktdermatitis. 

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager pebermynte i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

Præparat beskrivelse af China-Oel og Colpermin på Medicin.dk 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en database, der indeholder produktresuméer for alle registrerede naturlægemidler

Referencer

5853. Tayarani-Najaran Z, Talasaz-Firoozi E, Nasiri R et al. Antiemetic activity of volatile oil from Mentha spicata and Mentha × piperita in chemotherapy-induced nausea and vomiting. Ecancermedicalscience. 2013; 7, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23390455/ (Lokaliseret 3. marts 2023)

 

988. Ruepert L, Quartero AO, de Wit NJ et al. Bulking agents, antispasmodics and antidepressants for the treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2011; 8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21833945/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 
Gå til toppen af siden...