Perikon/hyperikum

Revideret: 03.03.2023

Indledning 

Består af de tørrede blomster af Hypericum perforatum. Perikon indeholder bl.a. hyperforin og hypericin, som menes at være de aktive indholdsstoffer. Virkningsmekanismen er delvis ukendt, men skyldes formentlig en hæmmet præsynaptisk optagelse af en række neurotransmittere, herunder serotonin, dopamin og γ-aminosmørsyre. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel ved nedtrykthed, modløshed og tristhed. 

 

Evidens for virkning 

Der er god evidens for effekt på den godkendte anvendelse. 

 

Ekstrakt af perikon er undersøgt i mange kontrollerede studier over for placebo eller almindeligt anvendte antidepressiva hos patienter med mild til moderat depression. En metaanalyse af 35 klinisk kontrollerede studier viste, at perikon havde en bedre antidepressiv effekt end placebo (n = 18 studier), og at perikon var lige så effektiv som og ledsaget af færre bivirkninger end standardbehandling (n = 17 studier) (4559). En anden meta-analyse (n= 27 studier) viser at perikon er fuldt ud lige så effektiv som SSRI ved let til moderate depressioner, og der var langt færre drop outs i perikongruppen (5855). Tolkningen af analysens resultater besværliggøres imidlertid af forskelle mellem de anvendte præparater, specielt mht. deres farmaceutiske kvalitet. Dosis har varieret mellem 300 mg og 1.800 mg ekstrakt, oftest 300 mg drogeekstrakt 3 gange dgl., længden af studierne har været 4-12 uger, og effekten er sædvanligvis indtrådt efter 1-2 ugers behandling.

Mangel på langtidsstudier betyder, at risikoen for relaps ikke kendes. Det vides heller ikke, om perikon virker ved svær depression eller ved manio-depressiv (bipolær) sygdom. Det er dog vist at produktet synes at være mere effektivt hos non-dystyme end hos dystyme patienter (5854). Der er usikker evidens for effekt ved angsttilstande (2138)

 

Bivirkninger
Perikon kan i sjældne tilfælde fremkalde serotoninsyndrom, hvorfor kombinationsbehandling med andre antidepressiva eller serotonerge lægemidler ikke kan anbefales. Perikon kan i meget store doser give fotosensibilisering. Perikon kan - som tricykliske antidepressiva - formentlig fremkalde mani ved bipolær sygdom. Langtidsbivirkninger kendes ikke. 

 

Interaktioner
Perikon (primært indholdet af hyperforin) øger aktiviteten af leverens cytokromsystem (P450, primært isoenzym CYP3A4 og 2C) og kan medføre en klinisk betydende svækkelse af virkningen af de lægemidler, der metaboliseres af dette enzymsystem (ca 2/3 af alle anvendte lægemidler), bl.a. digoxin, theophyllin, simvastatin, orale antikoagulantia, P-piller, verapamil, midazolam, ciclosporin og HIV-proteasehæmmere, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager perikon i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

Præparat beskrivelse af Velzina og VitaCare Modigen på Medicin.dk 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside findes en database, der indeholder produktresuméer for alle registrerede naturlægemidler

Referencer

5855. Ng Q X, Venkatanarayanan N, Ho CYX. Clinical use of Hypericum perforatum (St John's wort) in depression: A meta-analysis. J Affect Disord. 2017; 210:211-21, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28064110/ (Lokaliseret 3. marts 2023)

 

4559. Apaydin EA, Maher AR, Shanman R et al. A systematic review of St. John's wort for major depressive disorder. Syst Rev. 2016; 5(1):148, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27589952 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2138. Lakhan SE, Vieira KF. Nutritional and herbal supplements for anxiety and anxiety-related disorders. Nutr J. 2010; 9:42, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20929532 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

5854. Randløv C, Mehlsen J, Thomsen C F et al. The efficacy of St. John's Wort in patients with minor depressive symptoms or dysthymia--a double-blind placebo-controlled study. Phytomedicine. 2006; 13(4):215-21, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16423519/ (Lokaliseret 3. marts 2023)

 
Gå til toppen af siden...