Acetylsalicylsyre (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

 • Kompliceret og potentielt livstruende forgiftning med flere toksiske mekanismer involveret.
 • Stimulering af respirationscentret, afkobling af oxidativ fosforylering med lactacidose, øgede metaboliske krav, glykolyse, lipolyse og hypertermi.
 • Hypoglykæmi, når glykogendepoter er tømt, især hos børn, evt. også leverpåvirkning.
 • Væsketab og prærenal uræmi med ophobning af syre.
 • Nedsat protrombin og hæmmet trombocytfunktion.
 • Akut lungeskade/ARDS og gastro-intestinal irritation evt. blødning.
 • Optagelse, metabolisering og elimination er forsinket ved overdosis.
 • Øget transport af salicylat til CNS og over cellemembraner ved acidose.

 

Toksisk dosis af acetylsalicylsyre 

150 mg/kg medfører let forgiftning, 

300 mg/kg alvorlig forgiftning. 

> 300 mg/kg forårsager ofte akut nyresvigt. 

> 500 mg/kg kan være dødelig. 

Indtagelse >100 mg/kg/døgn gennem 2 døgn er potentielt toksisk. 

 

Peak S-salicylat 

1-2,4 mmol/l = let forgiftning 

2,4-4,5 mmol/l = moderat forgiftning 

> 4,5 mmol/l = svær forgiftning. 

 

Peak-værdien nås som regel først 4 timer efter indtagelse, med enterotabletter først efter 6-24 timer. Hos voksne er tærsklen for iværksættelse af mere end symptomatisk behandling 3,6 mmol/l, hos mindre børn - som er mere følsomme - 2,2 mmol/l.  

 

Man skal være opmærksom på, at metabolismen af acetylsalicylsyre mættes på en lav dosis (skift fra 1.-ordens- til 0.-ordenskinetik), hvilket kan medføre en markant stigning af S-salicylat inden for en kort periode (dårligere prognose). Særlig agtpågivenhed ved ukendt dosis eller tidspunkt for indtagelse. 

 

Klinik

 • Svimmelhed, tinnitus, døvhed, vasodilatation, svedudbrud, kvalme, opkastning (ofte blodtilblandet), hovedpine, konfusion.
 • Ved sværere eller akut forgiftning: Hyperventilation, feber, rastløshed, ketose og respiratorisk alkalose og metabolisk acidose.
 • Ved svær forgiftning kan CNS-depression føre til koma, kardiovaskulært kollaps og åndedrætssvigt.

 

Undersøgelser

 • A-punktur og S-salicylat 4 timer efter indtagelse og gentaget mindst én gang efter 2-4 timer.
 • Koagulationsfaktorer II, VII, XX (acetylsalicylsyre hæmmer isoleret de K-vitamin-afhængige koagulationsfaktorer - som warfarin), nyre- og leverfunktion, elektrolytter.
 • Kronisk forgiftning (3828) primært ud fra klinik pga. dårlig korrelation mellem S-salicylat og toksicitet.

Behandling

Aktivt kul op til 8 timer efter indtagelse evt. gentaget. 

Korrektion af væske-, elektrolytforstyrrelser og acidose. 

 

Phytomenadion: Ved overdosering med acetylsalicylsyre alene eller i forbindelse med antikoagulationsbehandling kan koagulationsfaktorniveauet hæves op over faregrænsen, og der bør i disse tilfælde derfor gives 1-2 mg phytomenadion som engangsinjektion. 

 

Ved egentlig forgiftning: 

 • Voksne. 10-20 mg langsomt i.v. 2-4 gange dgl.
 • Børn. 5-10 mg langsomt i.v. 2-4 gange dgl.

Ved væsentlig blødning suppleres behandlingen med friskfrosset plasma eller koagulationsfaktorkoncentrat. 

 

Der er dårlig sammenhæng mellem S-salicylat og forgiftningsgrad. Dosis, tidspunkt i forløbet og klinik inddrages altid i vurderingen. 

 • S-salicylat 1,4-3,6 mmol/l (voksne) og 1,0-2,4 mmol/l (børn):
  Rehydrering med i.v. væske. Patienten skal have været uden symptomer i mindst 6 timer (24 timer ved forgiftning med enterotabletter) før udskrivning.
 • S-salicylat 3,6-5,0 mmol/l (moderat forgiftning, voksne) og 2,4-4,4 mmol/l (børn):
  Alkalinisering af urin (pH > 7 ved infusion af hydrogencarbonat, timediurese > 100 ml/time. Forceret diurese er risikabelt og har ingen yderligere fordele. Hæmodialyse ved vedvarende svær acidose, dårlig nyrefunktion eller dårlig klinisk tilstand.
 • S-salicylat > 5,0 mmol/l (svær forgiftning, voksne) og > 4,4 mmol/l (børn):
  Hæmodialyse overvejes. S-salicylat måles hver 3. time, indtil S-salicylat er < 1,0 mmol/l. Mortalitet på 5 % ses ved S-salicylat > 5 mmol/l. Maksimal S-salicylat kan indtræde sent, især efter indtagelse af enterotabletter (> 12 timer).

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Aktivt kul
Phytomenadion (antidoter) 

Referencer

3828. Dalhoff K. Kronisk lægemiddelforgiftning. Ugeskr Læger. 2015; 12:1144, http://ugeskriftet.dk/videnskab/kronisk-laegemiddelforgiftning (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
Gå til toppen af siden...