Acetylsalicylsyre (forgiftninger)

Revideret: 21.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

Toksikologi

 • Kompliceret og potentielt livstruende forgiftning med flere toksiske mekanismer involveret.
 • Stimulering af respirationscentret, afkobling af oxidativ fosforylering med lactacidose, øgede metaboliske krav, glykolyse, lipolyse og hypertermi.
 • Hypoglykæmi, når glykogendepoter er tømt, især hos børn, evt. også leverpåvirkning.
 • Væsketab og prærenal uræmi med ophobning af syre.
 • Nedsat protrombin og hæmmet trombocytfunktion.
 • Akut lungeskade/ARDS og gastro-intestinal irritation evt. blødning.
 • Optagelse, metabolisering og elimination er forsinket ved overdosis.
 • Øget transport af salicylat til CNS og over cellemembraner ved acidose.

 

Toksisk dosis 

150 mg/kg medfører let forgiftning, 

300 mg/kg alvorlig forgiftning. 

> 300 mg/kg forårsager ofte akut nyresvigt. 

> 500 mg/kg kan være dødelig. 

Indtagelse >100 mg/kg/døgn gennem 2 døgn er potentielt toksisk. 

 

Peak S-salicylat 

1-2,4 mmol/l = let forgiftning 

2,4-4,5 mmol/l = moderat forgiftning 

> 4,5 mmol/l = svær forgiftning. 

 

Peak-værdien nås som regel først 4 timer efter indtagelse, med enterotabletter først efter 6-24 timer. Hos voksne er tærsklen for iværksættelse af mere end symptomatisk behandling 3,6 mmol/l, hos mindre børn - som er mere følsomme - 2,2 mmol/l.  

 

Man skal være opmærksom på, at metabolismen af acetylsalicylsyre mættes på en lav dosis (skift fra 1.-ordens- til 0.-ordenskinetik), hvilket kan medføre en markant stigning af S-salicylat inden for en kort periode (dårligere prognose). Særlig agtpågivenhed ved ukendt dosis eller tidspunkt for indtagelse. 

 

Klinik

Svimmelhed, tinnitus, døvhed, vasodilation, svedudbrud, kvalme, opkastning (ofte blodtilblandet), hovedpine, konfusion. 

Ved sværere eller akut forgiftning: Hyperventilation, feber, rastløshed, ketose og respiratorisk alkalose og metabolisk acidose.
Ved svær forgiftning kan CNS-depression føre til koma, kardiovaskulært kollaps og åndedrætssvigt. 

 

Undersøgelser

 • A-punktur og S-salicylat 4 timer efter indtagelse og gentaget mindst én gang efter 2-4 timer.
 • Koagulationsfaktorer II, VII, XX (acetylsalicylsyre hæmmer isoleret de K-vitamin-afhængige koagulationsfaktorer - som warfarin), nyre- og leverfunktion, elektrolytter.
 • Kronisk forgiftning (3828) primært ud fra klinik pga. dårlig korrelation mellem S-salicylat og toksicitet.

Behandling

Aktivt kul op til 8 timer efter indtagelse evt. gentaget. 

Korrektion af væske-, elektrolytforstyrrelser og acidose. 

 

Phytomenadion: Ved overdosering med acetylsalicylsyre alene eller i forbindelse med antikoagulationsbehandling kan koagulationsfaktorniveauet hæves op over faregrænsen, og der bør i disse tilfælde derfor gives 1-2 mg phytomenadion som engangsinjektion. 

 

Ved egentlig forgiftning: 

 • Voksne. 10-20 mg langsomt i.v. 2-4 gange dgl.
 • Børn. 5-10 mg langsomt i.v. 2-4 gange dgl.

Ved væsentlig blødning suppleres behandlingen med friskfrosset plasma eller koagulationsfaktorkoncentrat. 

 

Der er dårlig sammenhæng mellem S-salicylat og forgiftningsgrad. Dosis, tidspunkt i forløbet og klinik inddrages altid i vurderingen. 

 • S-salicylat 1,4-3,6 mmol/l (voksne) og 1,0-2,4 mmol/l (børn):
  Rehydrering med i.v. væske. Patienten skal have været uden symptomer i mindst 6 timer (24 timer ved forgiftning med enterotabletter) før udskrivning.
 • S-salicylat 3,6-5,0 mmol/l (moderat forgiftning, voksne) og 2,4-4,4 mmol/l (børn):
  Alkalinisering af urin (pH > 7 ved infusion af hydrogencarbonat, timediurese > 100 ml/time. Forceret diurese er risikabelt og har ingen yderligere fordele. Hæmodialyse ved vedvarende svær acidose, dårlig nyrefunktion eller dårlig klinisk tilstand.
 • S-salicylat > 5,0 mmol/l (svær forgiftning, voksne) og > 4,4 mmol/l (børn):
  Hæmodialyse overvejes. S-salicylat måles hver 3. time, indtil S-salicylat er < 1,0 mmol/l. Mortalitet på 5% ses ved S-salicylat > 5 mmol/l. Maksimal S-salicylat kan indtræde sent, især efter indtagelse af enterotabletter (> 12 timer).

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

 

Antidoter

Aktivt kul
Phytomenadion (antidoter) 

Referencer

3828. Dalhoff K. Kronisk lægemiddelforgiftning. Ugeskr Læger. 2015; 12:1144, http://ugeskriftet.dk/videnskab/kronisk-laegemiddelforgiftning (Lokaliseret 21. september 2018)

 
Gå til toppen af siden...