NSAID (forgiftninger)

Revideret: 21.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

Toksikologi

Hæmmer COX-receptor og prostaglandinsyntese; COX-2-selektivitet mistes ved overdosis.  

Toksisk dosis: Gruppen omfatter stoffer med forskellig potens. Som regel 5-10 gange døgndosis. 

 

For ibuprofen (børn og voksne): 

Doser > 80 mg/kg: Observationskrævende dosis (indlæggelse + aktivt kul) 

Doser > 150 mg/kg kræver som regel understøttende terapi. Doser på 100-700 mg/kg legemsvægt har hos børn og voksne (ud over de nævnte symptomer) medført acidose. 

 

Klinik

Overvejende cerebrale symptomer: Svimmelhed, dysmotorik, synsforstyrrelser, i de sværeste tilfælde koma og kramper. Desuden gastro-intestinale symptomer med abdominalsmerter, kvalme og opkastning. Lever- og nyreskade er beskrevet.
Sløvhed, tinnitus, ataksi. Udtalte effekter omfatter koma, kramper, evt. hypotension og nyreskader. Acidose og elektrolytforstyrrelser. 

Dødsfald er forekommet, men de formodede letaldoser er meget forskellige. Alvorlige forgiftninger er sjældne. 

Behandling

Gastro-intestinal dekontaminering, phytomenadion ved påvirket koagulationsfaktor II+VII+X/INR, god diurese og syrepumpehæmmer i.v. I øvrigt symptomatisk. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Phytomenadion (antidoter) 

Gå til toppen af siden...