NSAID (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Hæmmer COX-receptor og prostaglandinsyntese; COX-2-selektivitet mistes ved overdosis.  

 

Toksisk dosis: Gruppen omfatter stoffer med forskellig potens. Som regel 5-10 gange døgndosis. 

 

For ibuprofen (børn og voksne): 

  • Doser > 80 mg/kg: Observationskrævende dosis (indlæggelse + aktivt kul)
  • Doser > 150 mg/kg kræver som regel understøttende terapi.
  • Doser på 100-700 mg/kg legemsvægt har hos børn og voksne (ud over de nævnte symptomer) medført acidose.

 

Klinik

  • Overvejende cerebrale symptomer: Svimmelhed, dysmotorik, synsforstyrrelser, i de sværeste tilfælde koma og kramper.
  • Desuden gastro-intestinale symptomer med abdominalsmerter, kvalme og opkastning.
  • Lever- og nyreskade er beskrevet.
  • Sløvhed, tinnitus, ataksi. Udtalte effekter omfatter koma, kramper, evt. hypotension og nyreskader.
  • Acidose og elektrolytforstyrrelser.
  • Dødsfald er forekommet, men de formodede letaldoser er meget forskellige.
  • Alvorlige forgiftninger er sjældne.

Behandling

Gastro-intestinal dekontaminering, phytomenadion ved påvirket koagulationsfaktor II+VII+X/INR, god diurese og syrepumpehæmmer i.v. I øvrigt symptomatisk. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Phytomenadion (antidoter) 

Gå til toppen af siden...