Opioider (forgiftninger)

Revideret: 21.06.2019
Redaktionen (Forfatter),

Toksikologi

CNS- og respirationsdepression involverer μ-opioidreceptorer. Efter genetablering af respiration, evt. med antidot, kan ses lungeødem. Peak-koncentration kan forsinkes af hæmmet peristaltik. 

Toksisk dosis: Ved parenteral indgift til ikke-tilvænnet 5-10 gange terapeutisk enkeltdosis. Ved oral indtagelse højere dosis; codein p.o. til børn 2 mg/kg. 

 

Klinik

Bevidsthedssvækkelse, respirationshæmning med bradypnø, evt. apnø, nedsat GI-motilitet, kvalme. Miosis ("pin-point" pupiller). Kramper og kompartmentsyndrom med rhabdomyolyse er sjældne manifestationer. 

Undersøgelser

Oxymetri, evt. blodgasser. Blodsukker som led i differentialdiagnostik. 

Behandling

Sikring af vitale funktioner. Aktivt kul hos vågne ved oral indtagelse. Naloxon i.v. Naloxon har kortere halveringstid end morphin, hvorfor patienten skal observeres mhp. rebound mindst 4 timer efter indgift. 

 

Buprenorphin: Pga. buprenorphins højere affinitet til receptoren er der ofte behov for højere initialdosis af naloxon (1,2-2,0 mg i.v.) end ved forgiftning med andre opioider. Ved manglende effekt af naloxon gives kunstig ventilation.
Dextromethorphan: Se Dextromethorphan (forgiftninger)

Tramadol: Se Tramadol (forgiftninger)

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Naloxon (antidoter) 

Gå til toppen af siden...