Barbiturater (forgiftninger)

Revideret: 25.08.2021

Toksikologi

Serum-phenobarbital: 

 • Terapeutisk niveau: 65-130 mikromol/l.
 • Let forgiftning: 200 mikromol/l.
 • Middel forgiftning: 400 mikromol/l.
 • Svær forgiftning: > 500 mikromol/l.

 

Toksisk dosis hos ikke-tilvænnede patienter:  

 • Voksne: 3-7 g
 • Børn: Ikke specificeret.

Klinik

 • Barbiturater har alene hæmmende virkning på CNS: Bevidsthedssvækkelse stigende til refleksløs koma med respirationsinsufficiens/-stop.
 • Sekundært kan der optræde kredsløbsinsufficiens med faldende blodtryk, evt. aftagende diurese.
 • Komplikationer især fra luftvejene: atelektase, aspiration til lungerne, pneumoni.
 • Endvidere tryklæsioner af hud, muskler og nerver.
 • Den dosis af phenobarbital, som medfører bevidsthedssvækkelse, er varierende og er højere, hvis den forgiftede i forvejen er i behandling med stoffet. Serumkoncentrationen på det tidspunkt, hvor den forgiftede kan kontaktes verbalt, samt koncentrationen på dødstidspunktet er ligeledes varierende, fra under 100 til mange hundrede mikromol/l (100 mikromol phenobarbital svarer til 23 mg).
 • Yngre personer er i reglen ude af forgiftningen inden for 2 døgn. Hos ældre kan der gå 2-3 gange så lang tid.

Behandling

Aktivt kul. Respiratorbehandling ved respirationsinsufficiens; ved shock ekspansion af plasmavolumen, om fornødent inotropibehandling. I sværere tilfælde alkalinisering af urinen og forceret diurese. Dopamin øger ligeledes den renale clearance. 

Gentagne kuldoser og hæmodialyse fremmer eliminationen. 

 

Ved tvivlsspørgsmål: Ring til Giftlinjen, telefon 3863 5555 

Antidoter

Aktivt kul 

Gå til toppen af siden...