Graviditetstekster i medicin.dk

Revideret: 16.03.2022

Graviditetsteksterne i medicin.dk er udarbejdet af specialkyndig forfatter efter grundig gennemgang af den aktuelt eksisterende litteratur på området. Teksternes indhold er udformet efter en på forhånd fastlagt algoritme med angivelse af risikoklassifikation for hvert enkelt lægemiddel. Det betyder, at teksterne i medicin.dk i nogle tilfælde vil kunne afvige fra de tekster, der findes i lægemidlets produktresume og indlægsseddel. 

Se i øvrigt inddelingen af risikoklassifikation her: Klassifikation - graviditetstekster 

 

Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé 

Denne markering angiver, at der er forskel i anbefalingen i pro.medicin.dk og produktresuméet. Dette kan enten være en entydig klinisk relevant forskel, men kan også dække over beskrivelser, som kan give anledning til fortolkningsmæssig diskussion. Forhold beskrevet i underafsnittene "Datakilder og datakvalitet"; "Risikoestimering" og "Regulatoriske forhold" i afsnittet Lægemidler og graviditet medfører, at der ikke altid er overensstemmelse mellem anbefalinger i medicin.dk og andre kilder, fx produktresuméet.  

 

Særligt om anvendelse til kvinder (og/eller mænd) i den fertile alder 

I nogle tilfælde vil der i produktresuméerne være en passus omkring generelle forholdsregler (typisk anvendelse af "sikker" kontraception) ved anvendelse til kvinder i den fertile alder uagtet aktuelt graviditetsønske. Baggrunden for disse forholdsregler kan ikke altid gennemskues.  

I sådanne situationer vælger medicin.dk at supplere graviditetsafsnittet for de enkelte lægemidler med følgende ordlyd (der kan forekomme enkelte variationer afhængigt af det enkelte præparat): 

 

"Fertile kvinder (og mænd): I Produktresuméet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception [under behandlingen]/[i mindst xx uger/måneder efter sidste injektion/infusion]. Denne anbefaling er [formentlig] baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber." 

 

Der kan også være tale om påvirkning af fertiliteten hos kvinder og mænd (fx nedsat sædkvalitet). Enhver kendt påvirkning af kønsorganer og deres funktion forårsaget af et givent lægemiddel vil omtales som 'Fertilitet' hos hhv. kvinder og mænd i graviditetsafsnittet under det enkelte præparat.

Kilder
Som grundlag for graviditetsteksterne i Medicin.dk er nedenstående litteratur og i nogle tilfælde supplerende litteratur blevet gennemgået: 

Referencer

3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
Gå til toppen af siden...