Amningstekster i medicin.dk

Revideret: 16.03.2022

Amningsteksterne i medicin.dk er udarbejdet af specialkyndig forfatter efter grundig gennemgang af den aktuelt eksisterende litteratur på området. Teksternes indhold er udformet efter en på forhånd fastlagt algoritme med angivelse af risikoklassifikation for hvert enkelt lægemiddel. Det betyder, at teksterne i medicin.dk i nogle tilfælde vil kunne afvige fra de tekster, der findes i lægemidlets produktresumé og indlægsseddel. 

Se i øvrigt inddelingen af risikoklassifikation her: Klassifikation - amningstekster

 

Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé 

Denne markering angiver, at der er forskel i anbefalingen i pro.medicin.dk og produktresuméet. Dette kan enten være en entydig klinisk relevant forskel, men kan også dække over beskrivelser, som kan give anledning til fortolkningsmæssig diskussion.

Kilder
Som grundlag for amningsteksterne i medicin.dk er nedenstående litteratur og i nogle tilfælde supplerende litteratur blevet gennemgået: 

  1. pubmed.org. Fritekstsøgning på "lægemiddel" AND "lactation".
  2. Hale TW et al. Medication and Mother's Milk (2939).
  3. Gældende produktresume: Lægemiddelstyrelsen eller EMA (Produktresume).
  4. Drugs and Lactation Database (LactMed) (4296).

Referencer

2939. Hale TW. Hale´s Medications & Mothers' Milk. Springer Publishing Company. 2021, https://www.springerpub.com/hale-s-medications-mothers-milktm-2021-9780826189257.html (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

4296. LactMed Staff. Drugs and Lactation Database (LactMed). National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine. 2021, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/source/23224 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...