Hyperlipidæmi (Fysisk aktivitet som lægemiddel)

Revideret: 16.02.2022

Konklusion og Træningstype

Der er moderat til høj grad af evidens for at aerob fysisk træning uafhængigt af vægttab har en generel positiv effekt på lipidprofilen (4754)

 

En bred vifte af aerobe træningsinterventioner øger koncentrationen af HDL-kolesterol og nedsætter koncentrationen af LDL-kolesterol og triglycerid. 

 

Der er evidens for, at den fysiske træning skal være af stor mængde, vurderet som den energi man forbrænder. Hvis man foretrækker fysisk aktivitet af let til moderat intensitet, skal man træne i dobbelt så lang tid, som hvis man er fysisk aktiv ved høj intensitet.  

 

Mange personer med hyperlipidæmi har hypertension eller symptomgivende iskæmisk hjerte-kar-sygdom. Anbefalingerne må derfor i vid udstrækning individualiseres. Ordinationen følger de generelle anbefalinger for fysisk aktivitet for voksne, men der anbefales forøget mængde, fx 60 minutters moderat fysisk aktivitet dagligt, de fleste af ugens dage. Alternativt kan man øge intensiteten og halvere tiden eller veksle.  

Evidensbaseret grundlag for fysisk træning

Der er i dag evidens for, at fysisk træning af stor mængde, uafhængigt af vægttab, inducerer hensigtsmæssig effekt på blodets lipidprofil. I grove træk finder man, at fysisk aktivitet øger koncentrationen af HDL-kolesterol og fører til et mindre fald i koncentrationen af det LDL-kolesterol (4775).  

Kontraindikationer

Ingen generelle, men træningen skal tage højde for konkurrerende sygdomme. Ved iskæmisk hjertesygdom afstås fra intensive arbejdsintensiteter. Ved hypertension udføres styrketræning med lette vægte og med lav kontraktionshastighed.  

Referencer

4754. Pedersen BK, Andersen LB et al. Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen. 2018; 4.0, https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/fysisk-aktivitet---haandbog-om-forebyggelse-og-behandling (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4775. Sarzynski MA, Burton J, Rankinen T et al. The effects of exercise on the lipoprotein subclass profile: A meta-analysis of 10 interventions. Atherosclerosis. 2015; 243(2):364-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26520888 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...